De Rotterdamse Huishoudschool

Nostalgie_Huishoudschool_rondjeNostalgie_Huishoudschool_gevelIn 1925 betrok de N.V. Rotterdamse Huishoudschool het pand waarin nu het Chinese bejaardenhuis Ka Fook Mansion gehuisvest is. Het cursuspakket van de toenmalige huishoudschool bood tal van mogelijkheden. Zo waren er speciale cursussen voor padvindsters, weesmeisjes en kinderjuffrouwen. Erg populair was de “volledige damescursus”, of “trouwcursus”, die bestemd was voor jonge vrouwen die van plan waren in het huwelijk te treden. Deze cursus moest voorkomen dat het prille huwelijksgeluk door aangebrande aardappels werd verstoord. Er was tevens een internaat aan de school verbonden. Op de grote zolderetage bevond zich een gymnastieklokaal. In de oorlog was de Meskamp, de Repatrieringsdienst Rotterdam, in de school gevestigd.

Na de oorlog werden de onderwijsactiviteiten voortgezet, waarbij de opleiding tot inrichtingsassistente (Inas) grote populariteit genoot. Voorts was er een vormingsklas, die door veel meisjes werd bezocht die van de middelbare school afkwamen. In 1972 werd de naam van de school in Scholengemeenschap Graaf Florisstraat veranderd. In 1980 werd een fusie aangegaan met Scholengemeenschap de Voorpost in de Schietbaanstraat. Het schoolgebouw in de Graaf Florisstraat werd hiermee tijdelijk buiten gebruik gesteld. In de jaren 90 is het pand verbouwd t.b.v. Stichting Welzijnsbehartiging Chinezen in Rotterdam, kortweg Wah Fook Wui.

Lees meer over de Rotterdamse Huishoudschool op: http://www.engelfriet.net/Alie/huishoudschool.htm

Nostalgie_Huishoudschool_wagen

Nostalgie_Huishoudschool_gevel_1923

Comments are closed.