Vluchtelingen in onze straat?!

door • 24 oktober 2015 • Bewoners, Buurt en wijk

Een tijdje terug raakte Jeroen Leemans (landschapsarchitect en geluidsman, GFS 124B) op straat in gesprek met buurvrouw Marieke Zonneveld (docente TU Delft, GFS 118a). Van koetjes en kalfjes kwamen zij uit op vluchtelingen, er sloten zich nog wat buren aan, er werd gebrainstormd en zoals dat gaat in onze straat, er ontstond een plan …

Het Plan

Het idee is het leegstaande hotel om de hoek aan de Heemraadssingel te kraken en met veréénde krachten om te vormen tot een opvang-, ontmoetings- en kennisuitwisselingsplek voor Syriërs en straatbewoners.
Wanneer TelegraafFloris Jeroen spreekt is hij nog steeds enthousiast. Jeroen en Marieke zien het idee niet als pure charity waarbij wij de arme Syriërs helpen. Ze zien het ook als een kans om wat van deze mensen op te steken.

Jeroen legt uit dat het veelal de hoger opgeleide mensen zijn die hierheen komen. Daar zitten geweldig goede economen bij, architecten, ingenieurs, mensen met veel potentie waar wij weer dingen van kunnen leren.
Dat in combinatie met de veelzijdigheid van de buurtbewoners van Middelland zijn ingrediënten voor heel interessante ontmoetingen. De Syriërs kunnen wellicht ideeën kunnen opdoen voor de herbouw van hun land. Jeroen trekt de parallel met WWII waarin Rotterdammers direct na het bombardement aan de slag gingen met plannen maken voor een nieuw centrum.

Urgentie

Er moet iets gebeuren, volgens Jeroen. De opvang wordt momenteel overspoeld met een extra toevoer van 20 duizend vluchtelingen en er is te weinig doorstroming in het systeem. Het nieuws staat er bol van en er is sprake van een toenemende polarisering in de samenlevering. Er is drastische actie nodig. Het plan voor kraken van het hotel ziet Jeroen als een metafoor daarvoor.

Wat is er al gebeurd?

Op 8 oktober volgde een bijeenkomst met buurtbewoners en lokale politici in het pandje 88a onder leiding van de Middellandman Nico Haasbroek rond het thema van de vluchtelingenproblematiek en Middelland. Lees hier Nico’s verslag daarvan.

Op 16 oktober volgde er op TV Zender Open Rotterdam een interview met Jeroen in Nico Haasbroek’s serie ‘Het Heft In Eigen Hand’ over zelforganisatie waarin het plan weer besproken wordt. Bekijk hier de uitzending.

Kom meepraten op 11 november in 88a!

Alles moet klein beginnen. Voor Jeroen wil overgaan tot welk initiatief dan ook wil hij draagvlak en tegenstand peilen in straat en wijk. Jeroen en Marieke roepen hiertoe iedereen op om de vervolgbijeenkomst rondom dit thema in het hoekpandje 88a te bezoeken op 11 november. Onder voorzitterschap van Nico Haasbroek bespreken we:

  • Op wat voor manieren kunnen we helpen?
  • Wie wil meedoen? Wie heeft bezwaren?
  • Is er wel sprake van dé vluchteling? Bestaat er zoiets als dé Syriër?
  • Zijn er bestaande hulp-initiatieven waar we bij kunnen aansluiten ipv zelf het wiel uit te vinden?

Bekijk activiteit op Facebook

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.