Gezellig houtvuur?

door • 17 oktober 2017 • Bewoners, Buurt en wijk

Ik ben Stephan Bekker, bewoner van de Graaf Florisstraat 114 en dus jullie buurman en buurtgenoot.

Aandacht gevraagd

Bij deze wil ik de bewoners en omwonenden van de Graaf Florisstraat vragen om aandacht te schenken aan het stoken van kachels en open haarden in een dicht bebouwd stedelijk gebied. En natuurlijk wil ik ook wijzen op de daarmee samenhangende problemen voor de kwaliteit van de lucht, gevolgen voor de leefomgeving en de gezondheidsrisico’s.

Luchtverontreining

Houtrook van open haarden en houtkachels draagt bij aan de luchtverontreiniging en het veroorzaakt overlast in de vorm van stank- en rookhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Blootstelling aan houtrook kan leiden tot stress en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, irritatie van ogen en keel en vermoeidheid. Ook kunnen allergische reacties en luchtwegklachten ontstaan, zoals benauwdheid en hoesten. Rookoverlast levert vaak ook ventilatieproblemen op. Om rook buiten te houden, sluit men ramen en ventilatieroosters. Elke dag, 24 uur per dag ventileren is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf !

Gezondheidsklachten

Mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen. Zij kunnen meer en eerder gezondheidsklachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij kleine hoeveelheden.

Door houtrook treden de volgende problemen op:

  • een enorme toename fijnstof, roet en stikstofdioxide,
  • een concentratie schadelijke stoffen (500+) in de lucht,
  • zuurstof ‘arme’ lucht bij windstilte of mist tot +- 400 rondom de ‘haard’,
  • gezondheidsrisico’s en luchtwegklachten voor bewoners,
  • rook slaat naar binnen in woonpanden,
  • brandgevaar.

Vele gezondheidsautoriteiten, belangenverenigingen en gemeenten raden houtstook af of beraden zich op een aanpak, het instellen van een stookalarm of een stookverbod om dit probleem aan te pakken. Wellicht wordt in de toekomst ook het Bouwbesluit op dit punt aangepast, echter voor nu blijft het probleem van houtrook gewoon bestaan.

COPD-patiënt

Ik ben zelf COPD patiënt en ervaar last van het hout stoken. Ik hoop dat aandacht geven aan het onderwerp Houtrook in www.graafflorisstraat.nl mensen tot nadenken kan aanzetten om niet, minder of verstandiger te stoken. En als uw buren rookoverlast melden, neem het dan serieus ! Ik hoop op uw medewerking.

Voor informatie zie talloze publicaties in de media, zoals dit recente artikel in NRC, op internet, www.houtrook.nl, de stichting houtrookvrij en een uizending van KRO/NCRV De Monitor over rookoverlast door houtkachels.

 

Stephan Bekker
Laatste berichten van Stephan Bekker (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.