Het Wijkpaleis

door • 1 juli 2015 • Buurt en wijk

wijkpaleis4De Buurtverbeteraar: het Wijkpaleis in oprichting

Zaterdagochtend vroeg krijg ik de kans om een nieuw fenomeen te bekijken in de buurt: het Wijkpaleis. Ik heb al her en der iets opgevangen over dit initiatief, waardoor ik nog nieuwsgieriger ben geworden. En het is niet ver, gewoon naast de Bas (Dirk). Fatma Bhageloe, Marieke Hillen en Toer Olsthoorn zijn bereid mij rond te leiden, voordat ze inkopen gaan doen voor Koken in het groen, een kookwedstrijd in tuin op de pier (ze hebben gewonnen, red.). Eerst krijg ik een kopje koffie in de Hub, voordat we afdalen naar het souterrain.

Permanente Singeldingen

Het wijkpaleis is work in progress. Er staat een hele lange tafel en een zelfgebouwde zithoek. Op de muren staan motto’s en tekeningen. Marieke legt uit wat het idee achter het Wijkpaleis is en hoe het vanuit Singeldingen is ontstaan.
“Van verschillende kanten kregen wij de vraag of we niet iets permanenters konden doen Singeldingen is immers maar van mei tot aan de zomervakantie. Ook de Stichting Doen heeft ons dat voorgelegd en wilde bovendien graag helpen.”

Keukentafelgesprekken

De mensen van Singeldingen wilden dat wel, maar besloten het grondig aan te pakken. Aan de hand van zeven keukentafelgesprekken werden ideeën verzameld van allerlei clubs en mensen die actief zijn in wijken en straten. Een indrukwekkende verzameling van “buurtverbeteraars” dus. Zo was er een gesprek met zelforganisaties, met straatverenigingen, met 55+ers, met professionele buurtwerkers enzovoort. Theresa Hartgers heeft de verschillende gesprekken in tekeningen vastgelegd.

Keukentafelgesprekken. Tekeningen door Theresa Hartgers

Tekeningen door Theresa Hartgers

Marieke slaat het lange proces daarna even over, maar uiteindelijk zijn ze van de keukentafel tot het Wijkpaleis gekomen.

“Het idee erachter is een plek om het te meemaken, of mee te maken”. “Door zelf doen elkaar ontmoeten”. Fatma maakt bijvoorbeeld eten, drie anderen zijn actief als timmerman. Ook is er een textielatelier en een plasticteam. Ondernemers doen mee aan het Wijkpaleis, maar dragen ook echt iets bij aan het project.”

Pettenfabriek

Fatma voegt toe: “Het Wijkpaleis wordt echt een bundeling van de wijk. Verschillende culturen komen samen.” Het Wijkpaleis moet ruimte bieden voor activiteiten tussen straatfeest en stadsevenement. Een dorpshuis voor de wijk. Bijvoorbeeld om feest te vieren. Maar de plannen gaan verder. Zo moet er een ingang op straatniveau komen, dat toegang geeft aan een café met kinderopvang. Ook de lokale groentewinkel van Rechtstreex kan hier dan een plaatsje vinden. Behalve de aan elkaar verbonden maak-werkplaatsen, is er ook ruimte voor een redactielokaal. Daarin kunnen dan papieren en digitale wijkberichten geschreven worden, een soort TeleGraafFloris op grotere schaal, maar ook nog eens weergegeven op een kaart van de wijk. Een soort digitale wandeling door verhalen. Marieke: “Het gebouw is gemaakt als pettenfabriek en heel lang buurthuis geweest. Het Wijkpaleis combineert die twee dingen eigenlijk.”

Hobbels

De makers van het Wijkpaleis barsten van de ideeën om de buurt te verbeteren. Maar er moet nog veel gebeuren. In de eerste plaats moet de ruimte grondig verbouwd worden. Zoveel mogelijk mensen moeten hieraan meebouwen. Dan kunnen er natuurlijk allerlei activiteiten worden georganiseerd. Voor zo ver ik het begrijp laat het Wijkpaleis ook ruimte voor commerciële activiteiten, in tegenstelling tot ons GraafFlorispand. Daarnaast zijn er ook nog organisatorische hobbels te nemen. De activiteiten die al een plaats hadden onder in de Hub, moeten een goede ruimte krijgen in het nieuwe Wijkpaleis. Bovendien moet de gemeente nog de toezegging geven dat het Wijkpaleis in ieder geval tot 1 mei mag blijven in het pand. Op gegeven moment wil de gemeente namelijk van het gebouw af. De toekomst is dus nog onzeker.

We lopen een rondje door het Wijkpaleis in oprichting. Delen zijn al ingericht voor activiteiten, zoals het textielatelier en de groentewinkel van Rechtstreex.  Na het rondje word ik indringend toegesproken door Toer, die vindt dat ik zeker zelf moet meehelpen. Maar de hele Graaf Florisstraat is natuurlijk welkom. Voor Florisstraatbewoners die mee willen doen: kom gewoon langs of zet een bericht op de Facebooksite. Daar is ook te lezen hoe het de koks van het Wijkpaleis is vergaan bij Koken in het groen.

Volg Luuk
Laatste berichten van Luuk van der Meer (alles zien)

Gerelateerde artikelen

1 Responses to Het Wijkpaleis

  1. […] invulling van leegstand’. De genomineerden zijn inmiddels bekend. De projecten Blue City, Het Wijkpaleis, Leeszaal Rotterdam West, Stad in de Maak en Het Voedselpark zijn kanshebber voor de hoofdprijs. […]