Kerstborrel & Initiatieven

door • 24 december 2022 • Festiviteiten, Vereniging

Traditiegetrouw organiseert uw bestuur rond de kerst een borrel voor de leden van de Vereniging Ter Bevordering en breder, voor de bewoners van de Graaf Florisstraat. Voor wie er niet bij kon zijn, lees hier het verslag.

We hadden de datum van de kerstborrel al een jaar geleden gepland, niet wetend dat dit zou samenvallen met de finale van het WK. Tja. Dat is dan niet anders. Van de nood dan maar een deugd maken, en eerst samen kijken voordat er soep & brood zou worden geserveerd. In de middag had de jeugd er lustig op los geknutseld, zodat de kerstboom in volle glorie mooi stond te wezen voor de deur en uitnodigend de straatbewoners welkom bood.

Dat die vermaledijde Argentijnen (en Fransen) het aan lieten komen op een verlenging en daarna penalties hadden we niet zien aankomen, waardoor het wachten op de toespraak en de soep maar duurde en duurde. Maar ondertussen was de ontmoeting en verbroedering in de straat al in volle gang, ook al stond Nederland niet zelf in de finale. Wat was het gezellig!

De jeugd was duidelijk op de hand van de Fransen en hielden het niet van de spanning tijdens de penalties. Hun smeekbedes mochten niet baten…

Bij de terugblik op het afgelopen jaar konden we een rijke schakering aan oude & nieuwe activiteiten opnoemen: Tekenclub, Koken à la Flo, spelletjesavond, koken voor de straat, en elk kwartaal is er weer een mooie, volle Telegraaffloris … om er een paar te noemen. En vooruitblikkend naar 2023 zien we ook weer een actief jaar voor ons. De zojuist genoemde initiatieven gaan door, en daarnaast noteren we:

spelletjesavond 3 november
  • Floriscoop gaat weer van start met een kwartaal-voorstelling. Het team is wat uitgedund, maar de harde kern gaat een doorstart maken. Er is ruimte voor enkele gastkoks per editie. De bestuursleden geven vast het goede voorbeeld en zullen om beurten meedoen als gastkok. Wie komt hen versterken?
  • Een feestcommissie werkt hard aan het realiseren van het Eeuwfeest van de Graaf Florisstraat in het weekend van 17-18 juni.
  • Een initiatief voor electrische auto’s delen en de straten daarmee leger & groener maken is in ontwikkeling. Zie dit artikel voor de stand van zaken.

Waar kunnen we nog hulp bij gebruiken?

  • Op 16 januari gaan we de kelder opruimen en het Hoekpandje een flinke poetsbeurt geven. Kom je helpen? Vanaf 14:00 uur gaan Suzy, Gies en Arjan van start en kunnen je hulp goed gebruiken.
  • Welke straatbewoner met kunstzinnige inslag wil ons helpen? We zouden graag het logo van onze vereniging een opfrisbeurt geven. En onze folders voor lidmaatschap moeten ook opnieuw opgemaakt worden. En tot slot willen we ook een ontwerp maken voor een kaartje. Het zou leuk zijn als het nieuwe ontwerp snel gereed is, zodat we er het Eeuwfeest mee kunnen aankondigen. Meld je aan via: terbevordering@gmail.com
  • Uw bestuur zal verantwoording afleggen over het afgelopen jaar op de ALV, op 7 februari a.s. Er is een bestuursfunctie vacant als (co-)huismeester(es). Interesse? Vragen? Neem contact op via terbevordering@gmail.com of bel een van de bestuursleden.
  • Zin om te koken voor de straat? Ismael en Nina verzorgen (met jou misschien?) de volgende editie en hopen dat het stokje daarna door weer anderen wordt overgenomen. Opgeven via terbevordering@gmail.com 
  • Vrijwilligers gezocht voor het Eeuwfeest! Zie het artikel en geef je op om je bijdrage te leveren.

Kortom: ons verenigingleven bloeit! Misschien zien we elkaar om middernacht in het Hoekpandje, om samen het nieuwe jaar in te luiden. 

Hartelijke groet namens het bestuur,

Nina
(en Franz, Rogier, Carine, Gies en Arjan)

Nina Huygen

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.