Hotel Floris & de rol van de Vereniging

door • 6 juli 2019 • Buurt en wijk, Horeca en Winkels, Nieuws

Veel van de bewoners in de Graaf Florisstraat en omliggende straten maken zich zorgen over de ontwikkelingen rond het voormalige hotel Graaf Floris. Er is recent een spoedoverleg geweest met een groot aantal bewoners vanwege deze plannen. Dit laat wel zien dat dit thema breed leeft in en om onze straat. In het artikel van Tony lees je er meer over.

Een stap naar een juridische procedure wordt nu onderzocht: bezwaar indienen bij de gemeenten en eventueel een kort geding als er al bouwwerkzaamheden zouden worden ontplooid. Het is belangrijk dat daar zoveel mogelijk mensen aan mee doen om er extra gewicht aan te geven. Ook als Vereniging scharen we ons hier achter. Het bestuur van de vereniging, dat dit bewonersinitiatief van harte ondersteunt, zal als vertegenwoordiger van de rechtspersoon mee tekenen met het bezwaar.

Een juridische procedure kost ook geld. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het te dragen is. Of we eventueel ook voor een deel middelen uit de Vereniging hiervoor zouden willen aanwenden, is een vraag die de leden zullen moeten beantwoorden. Een vereniging, dat zijn wij immers met z’n allen.

Vindt u als lid dat de vereniging uit het reservebudget een bijdrage moet leveren? Laat dat dan snel weten door een mailtje te sturen aan de secretaris ([email protected]).
Bij voldoende animo hiervoor zullen we een ALV beleggen.

Nina Huygen, voorzitter

Nina Huygen

Nina woont sinds 2010 in de Graaf Florisstraat, samen met Arjan – die er al vanaf 1996 woont. Samen hebben ze zoon Sam en daarnaast is ze bonusmoeder van Jasper en Ines. Daarvoor woonde ze 20 jaar in Amsterdam, waar ze ook studeerde. Van de overstap naar 010 heeft ze nooit spijt gehad. Wonen in de leukste straat van Rotterdam helpt daar natuurlijk bij.

Toen ze jong was dacht ze aan een carrière in de diplomatieke dienst of een baan als oorlogscorrespondent. Maar het leven loopt nu eenmaal anders dan gepland… Ze is leidinggevende bij de rijksoverheid. Diplomaat is ze niet geworden, maar wel de voorzitter van de straatvereniging Ter Bevordering. Geen wereldtoneel, maar burencontact. Net zo belangrijk! En correspondent is ze ook alsnog geworden: voor de TelegraafFloris. In de frontlinie van het allerlokaalste nieuws.
Nina Huygen

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.