Hotel Floris & de rol van de Vereniging

door • 6 juli 2019 • Buurt en wijk, Horeca en Winkels, Nieuws

Veel van de bewoners in de Graaf Florisstraat en omliggende straten maken zich zorgen over de ontwikkelingen rond het voormalige hotel Graaf Floris. Er is recent een spoedoverleg geweest met een groot aantal bewoners vanwege deze plannen. Dit laat wel zien dat dit thema breed leeft in en om onze straat. In het artikel van Tony lees je er meer over.

Een stap naar een juridische procedure wordt nu onderzocht: bezwaar indienen bij de gemeenten en eventueel een kort geding als er al bouwwerkzaamheden zouden worden ontplooid. Het is belangrijk dat daar zoveel mogelijk mensen aan mee doen om er extra gewicht aan te geven. Ook als Vereniging scharen we ons hier achter. Het bestuur van de vereniging, dat dit bewonersinitiatief van harte ondersteunt, zal als vertegenwoordiger van de rechtspersoon mee tekenen met het bezwaar.

Een juridische procedure kost ook geld. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het te dragen is. Of we eventueel ook voor een deel middelen uit de Vereniging hiervoor zouden willen aanwenden, is een vraag die de leden zullen moeten beantwoorden. Een vereniging, dat zijn wij immers met z’n allen.

Vindt u als lid dat de vereniging uit het reservebudget een bijdrage moet leveren? Laat dat dan snel weten door een mailtje te sturen aan de secretaris (vereniging@graafflorisstraat.nl).
Bij voldoende animo hiervoor zullen we een ALV beleggen.

Nina Huygen, voorzitter

Nina Huygen

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.