Verslag Hoorzitting verbouwing Hotel Graaf Floris

door • 2 november 2019 • Buurt en wijk

Maandag 21 oktober 9.00 uur jl. was de hoorzitting aangaande de verbouwing van hotel Graaf Floris.

Er waren straatbewoners aanwezig als ook de advocaat van AKD, Stijn Visch. Dhr Visch sprak namens de bijna 100 bewoners die bezwaar hadden gemaakt bij de gemeente. Deze verdediging is mogelijk gemaakt door de giften van vele bewoners uit de straat en omliggende straten. Een prestatie waar we trots op mogen zijn!

Daarnaast waren er de volgende insprekers uit de straat: Nina Huygen, Hanna Kornaat, Gerard Drosterij, Sander Burghoorn en Joost Verschueren.

Ook was een gemachtigde van het college van B&W aanwezig. Hij voerde verweer tegen de argumenten die door omwonenden en advocaat werden aangedragen. Tevens was aanwezig de eigenaar van hotel Graaf Floris en zijn advocaat. De exploitanten waren afwezig.

De bezwaarcommissie bestond uit drie man, of beter gezegd: twee vrouwen en een man! Ze was opvallend kritisch. De bijeenkomst werd zeer goed geleid door de voorzitter van de commissie.

Iedereen had zich goed voorbereid. De bewoners spraken in, nadat eerst Stijn Visch het woord had gevoerd. Nina voegde nog de brief van de Vereniging Ter Bevordering toe aan het dossier.

Uit het verweer door de gemachtigde van de gemeente bleek dat het afgeven van de vergunning als een standaardprocedure vanaf papier was gedaan. Het viel sowieso de aanwezigen op hoeveel armslag een gemeente heeft inzake dit soort processen.

De ondervraging van de gemachtigde van het B&W door de commissie ging veel over de parkeersituatie. De gemeente ziet het hotel als een ‘klein project’, dus is er geen parkeereis. Dat komt doordat alleen de opbouw van de extra verdieping getoetst is. Hier vroeg de commissie zeer kritisch op door. Het is een zg. ‘salamitactiek’.

Als het wel zou worden gezien als een totaalproject, dan zou de parkeereis van 4 naar 5 plekken gaan, maar omdat in de nabije omgeving (900m loopafstand) voldoende parkeergarages aanwezig zijn, wordt er ontheffing van die eis gegeven. Met de adviseur omgevingsgebied was alleen mondeling getoetst of dit kon.

Vervolgens ging het om de tuin. Duidelijk werd dat daar geen horeca mag plaatsvinden. Daar zou dan een aparte vergunning voor moeten worden aangevraagd. In principe zal de tuin niet toegankelijk zijn, stelde de eigenaar echter.

Over het ontbreken van een receptie ontstond onduidelijkheid. Mag zoiets überhaupt bij een 3-sterren hotel? De eigenaar zei dat er wel een receptie zou komen, alleen is nog niet duidelijk of dat 24/7 zou zijn. De aanwezige straatbewoners waren door deze opmerking verrast en ook niet gerust gesteld.

Een exploitatievergunning zal t.z.t. nog aangevraagd moeten worden. Hamvraag is waaraan die wordt getoetst. Dat wist de gemachtigde niet, want hangt af van wat er gevraagd zal worden.

De commissie stelde ook nog het welstandsbesluit van de gebiedsadviseur op papier te willen ontvangen. Het is nu afwachten hoe het College van B&W de beslissing op bezwaar zal vormgeven, mede gelet op het advies dat de bezwaarcommissie zal afgeven mede op basis van de hoorzitting.

Het algemene gevoel was dat we zeker niet kansloos zijn, maar dat de gemeente veel armslag lijkt te hebben tot reparatie. Wel kregen wij sterk de indruk dat de commissie het besluit onzorgvuldig genomen vond.

De eventuele komst van een receptie en het gebruik van de tuin zullen nog in de exploitatievergunning een rol gaan spelen. Dus mogelijk krijgen we in die procedure nog een kans.

Tot slot: 11 november is er een volgende ronde, nl. bij de voorzieningenrechter, waar namens Gerard Drosterij DAS advocaten bij de rechter zal eisen om de bouw stop te zetten. Dat wordt een spannende dag. Hierover zal ook weer een verslag volgen.

Nina Huygen en Gerard Drosterij

Laatste berichten van Gerard Drosterij (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.