Hotel Floris, a continuing story?

door • 6 juli 2019 • Buurt en wijk

In de vorige aflevering van de Telegraaffloris werd het al aangekondigd, het gesloten en failliete hotel Floris wordt toch weer een hotel i.p.v de beoogde appertementen. Gezien de ervaringen met dat illustere hotel zaak om waakzaam te zijn, wat gaat het worden, hoe gaat het er uitzien?

Twee keer zo groot

Om dat aan de weet te komen, is er een gesprek geweest tussen de exploitanten van het hotel en enkele nauw betrokken bewoners. Veel nieuws leverde dat niet op, naast wat er al bekend was uit de bij de gemeente opgevraagde tekeningen en voorgenomen besluiten. Wel werden er een paar zaken nog (on)duidelijker: het nieuwe hotel krijgt een capaciteit die minimaal 2x zo groot is als het oude hotel, er wordt een extra verdieping opgebouwd, er komt geen receptie of nachtportier, die moet worden gedeeld met de portier die zitting heeft aan het hotel aan de Henegouwerplein, van dezelfde eigenaar en met dezelfde exploitanten en wat er met de tuin gebeurt bleef ook onduidelijk.

Drugsoverlast

En onrust en herrie op straat, drugsoverlast, parkeergedoe, dat gaat niet gebeuren hoor, want het wordt een goed hotel met minimaal 3*, aldus de exploitanten, dus waar maken jullie je druk om? Kortom, een welwillende houding zonder de wil om iets aan te passen, want ….tsja, dat ligt allemaal in handen van de eigenaar en ontwikkelaar van de 2 hotels, daar konden zij niks aan veranderen. Eigenlijk onbevredigend dus.  

Bewonersvergadering

Inmiddels was er ook al een uitnodiging in de straat verspreid om op 3 juli een bewonersvergadering bij te wonen om die zorgen te delen en kennis te nemen van wat de exploitanten te vertellen hadden gehad. Het pandje 88a zat binnen de kortste keren bomvol, wat niet anders betekent dan dat een heleboel bewoners zich zorgen maken over wat dat hotel gaat betekenen voor de straat. En de teneur was duidelijk: een hotel met een capaciteit van 35 kamers, dus bij een volledige bezetting zo’n 70 personen, zeker in combinatie met het hotel aan het Henegouwerplein, in feite ook een onderdeel van de Graaf Florisstraat, met eveneens zo’n 35 kamers, is een slechte ontwikkeling. De bereidheid om hiertegen in het geweer te komen en dus bezwaar aan te tekenen, bleek heel groot.

Snel handelen

Omdat de bezwaartermijn 15 juli afloopt, moet er snel gehandeld worden o.a. met het vinden van professionele ondersteuning. Daarmee zijn een aantal mensen aan de slag gegaan. In ieder geval geldt zeker…hoe meer bewoners zich aansluiten, hoe beter. Dus, wil je je aanmelden, doe dat dan bij gdrosterij@gmail.com. Gerard Drosterij heeft dus de coördinatie op zich genomen. Als de straat je aangaat, laat van je horen!

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Laatste berichten van Tony Steenbreker (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.