Impressie ALV 30 november

door • 13 december 2014 • Vereniging

Kwantiteit boven kwaliteit

Op uitnodiging van het bestuur van de Vereniging ter Bevordering waren alle leden uitgenodigd om op de ledenvergadering van zondag 30 november 2014 een inbreng te hebben, feedback te geven, ideeën te lanceren, maar vooral…. er te zijn. Al snel bleek dat de dranghekken weer de kelder in konden en mochten de ingehuurde beveiligers, tenslotte ben je als vereniging bij grote samenkomsten verantwoordelijk voor de veiligheid, vervroegd “de vertrekvlag hijsen”.
Kortom, het liep niet storm, het bleef bij windkracht 3. En dat ondanks de in het vooruitzicht gestelde opwindende glühwein, rondborstige herfstbokbier en niet te vergeten…knabbeltjes.
Maar kwantiteit is natuurlijk niet hetzelfde als kwaliteit, want de “Graaf Florissen” die wel  aanwezig zorgden voor een levendige vergadering, zeker toen de glühwein “uitverkocht” raakte. Het verslag daarvan, verzorgd door de secretaris Mathijs van Riel, wordt op korte termijn rondgestuurd. Wat waren de highlights?

Bestuurswisseling

Zoals op de prikkelende uitnodiging was aangegeven was een belangrijk punt de verkiezing van een nieuwe voorzitter, Karin van Barneveld, de huidige voorzitter, had immers aangegeven te willen stoppen. Ook de huidige penningmeester Daan Haket wilde zijn functie beschikbaar stellen. Bij elkaar een fikse aderlating als twee uitstekende bestuursleden het stokje willen doorgeven. De oproep om dat stokje ook daadwerkelijk over te nemen heeft in ieder geval geresulteerd in de voordracht van Audrey Coert  en Jelmer de Boer.
Zonder amendementen heeft de vereniging ingestemd met het voorstel van het huidige bestuur om Audrey Coert tot voorzitter te benoemen . Jelmer de Boer neemt de secretarisrol over van Mathijs van Riel, die op zijn beurt penningmeester wordt. Tony Steenbreker houdt als bestuurslid dezelfde rol, vliegende keep, klusjesman, achtervang, terreinknecht, Manus van alles en niks…
De bestuurswisseling krijgt formeel zijn beslag per 1-1-2015. Spoedig daarna zal het nieuwe bestuur zich nader voorstellen, inclusief pakkende foto’s zodat iedereen op straat straks kan zeggen…hee, daar loopt de voorzitter, of…nee, het is geloof ik de penningmeester, nou ja, gauw thuis even nakijken op www.graafflorisstraat.nl.

Nieuwe ambities en plannen

Van de gelegenheid gebruik makend als redactielid van die website/straatkrant, heeft Tony S., ik dus, de nieuwe bestuursleden gelijk maar bevraagd naar hun ambities en plannen. Wat daar vooral uit naar voren kwam is dat het bestuur in eerste instantie uiteraard de taak houdt  ons verenigingspand 88a goed te beheren en te zorgen dat de financiën op orde blijven. Maar wat meer mag, om niet te zeggen moet gebeuren, is dat  88a vaker en intensiever gebruikt gaat worden, de energierekening mag best wat omhoog, als het ware. Dat is wat het bestuur vooral wil stimuleren en faciliteren, laagdrempelig en dus uitnodigend, dat is het motto. Uiteraard  binnen het kader van al geldende regels ( bv over geluidsoverlast en schoonmaak) en bestaande, vaste afspraken ( zoals de Floriscoop en koken bij Flo), maar die zullen begin volgend jaar, zodra dat plan verder uitgewerkt is, duidelijk gecommuniceerd worden. Op die manier wordt het een gezellige en levendige(ontmoetings)plek van ons allemaal.

Een verbouwing!

tony-op-toiletEen ander highlight was niet minder belangrijk, maar wel van een totaal andere orde…namelijk de verbouwing van het toilet. Al jaren een doorn in het oog van de gebruikers van het pandje, een wat onderkomen, te klein toilet, wat bepaald niet uitnodigt tot het doen van boodschappen. Het huidige bestuur kon melden dat na lang wikken en wegen, meten en weten, de knoop was doorgehakt en met een relatief eenvoudige ingreep de gebruikersvriendelijkheid de weg omhoog zal vinden. Zelfs is er ruimte gevonden voor een wasbakje, jawel. Ons aller Harold gaf nog eens een fel realistische demonstratie van het ongemak, waarna Tony, ik dus, wat decenter het resultaat kon showen. Chapeau voor de bedenkers en uitvoeders, het gaat daar druk worden, dat leidt geen twijfel.

En met de bewondering van het vernieuwde toilet kwam een einde aan een levendige ledenvergadering en zal iedereen die niet aanwezig was verzuchten…ik heb wat gemist, volgende keer moet ik er echt bij zijn!

Mooimooi, dan worden de dranghekken nog niet op Marktplaats gezet. Tot de volgende ledenvergadering, be there!

Laatste berichten van Tony Steenbreker (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.