Regentuinen – het vervolg

door • 12 april 2019 • Buurt en wijk, Groen

Tweede informatieavond

Op 14 maart vond in het hoekpandje de tweede informatieavond plaats over het plan voor de regentuinen in de Graaf Florisstraat en de samenkomende mogelijkheid tot de aanleg van nieuwe geveltuinen. De bijeenkomst was heel goed bezocht! Uiteindelijk zaten we met 21 mensen rondom de tafel.
We kunnen met zekerheid constateren dat dankzij de huis-aan-huis flyer-actie dit initiatief inmiddels brede bekendheid geniet in de straat.

Draagvlak

Op de avond is het plan nog eens uitgelegd, waarna iedereen gelegenheid kreeg zijn mening te geven en vragen te stellen. Kort gezegd is de conclusie dat de overgrote meerderheid van de deelnemers zeer positief is over het initiatief!

Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen of op- en aanmerkingen waren:

Is die regenton niet erg ontsierend?

Kan er wel over het gootje worden heen gestept?

Welke bewoners gaan er nu uiteindelijk het zelfbeheercontract voor het onderhoud van de regentuin tekenen?

Onze straat is al prachtig groen. Is er geen gevaar dat de nieuwe groenvlakken in korte tijd vervallen tot rommelige afvalplekken, zo als het sommige geveltuinen vergaan is?

In hoeverre pakken we met een paar van die groenvlakken het paalrot probleem echt aan ?

Ik wil wel een geveltuin, maar heb geen groene vingers. Kan er geen kant-en-klaar pakket worden gemaakt, zoals in de supermarkt voor erwtensoep? En een onderhoudsservice erbij?

De opening moet wel met een feestje gepaard gaan!

Waarom komen de groenvlakken alleen aan de even kant van de straat?

Hoe werkt die slimme regenton precies?

De belangrijkste conclusie was dat men het initiatief steunt, de symbolische waarde ervan niet genoeg onderstreept kon worden en dat er een grote bereidheid is om te experimenteren.

We weten niet tot in details hoe het uit gaat pakken, maar er is ruim voldoende draagvlak om het te gaan proberen.

27 mei – start van de aanleg!

Het budget voor het aanleg voor de tuin is zekergesteld en hovenier Frank van Haastert start op maandag 27 mei met de aanleg van de tuin! De eerste dag zullen de tegels en de grond worden afgevoerd en komen de banden er in. In de dagen erna komen de plantjes.

Op 27 april op de Koningsborrel bij 88a – een jaar na oprichting van de Groene Graaf – willen we onder het genot van een borrel overgaan tot een feestelijke afbakening van de eerste regentuin!

De Regenton

Regenton Kilian

Voor wat betreft de regenton zijn er nog een aantal zaken die we onderzoeken. Hoe koppelen we deze op de beste manier aan de regenpijp? Is er wel plek op het hoekje naast de regenpijp? Is er budgettaire ruimte voor de ‘slimme’ regenton, de oplossing met de electronica en aansluiting op het weerbericht?

We gaan voor de meest geavanceerde oplossing, om ook het innovatieve karakter te versterken. Tegelijk willen we voorkomen dat het hele project vertraagt. Afhankelijk van de mogelijkheden bestaat de kans dat we pragmatisch van start gaan met een wat “dommere” ton en een handbediend kraantje.

Geveltuinen 2.0

Voor wat betreft de nieuwe geveltuinen, ook deze kunnen de 27e mei van start voor wat betreft de afvoer van grond en tegels. De gemeente heeft toegezegd te helpen hiermee. In de dagen erna is er tijd voor de beplanting. De Groene Graaf stelt een lijst op met Graafflorisbestendige planten, zal de aankoop hiervan coördineren en de nieuwe geveltuinier bijstaan met raad en daad.

Mensen die zich hier voor hebben aangemeld krijgen separaat bericht van ons over hoe en wat.

Meer informatie?

Heb je vragen, opmerkingen, bezwaren? Wil je helpen? Mail naar tuinvanfloris@gmail.com en/of kom naar de Koningsdagborrel op 27 april om 17:00 in het pandje 88a.

Over dit project verschenen eerder de volgende artikelen:

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.