Republiek Middelland – wat doen we met 6 miljoen voor de wijk?

door • 24 juni 2015 • Buurt en wijk

10 april jongstleden is op het stadhuis, ten overstaan van burgemeester Aboutaleb, de Republiek Middelland gedeclameerd. Vanuit de Graaf Florisstraat was ik er bij, als wijk- en straatbewoner, en als altijd nieuwsgierige TelegraafFloris-redacteur.

De Republiek Middelland is eStadhuis-38en burgerinitiatief dat zeggenschap en een actieve regie-rol nastreeft bij de invulling van de Alliantie Middelland. Alliantie Middelland is de naam van het investeringsprogramma voor onze onze wijk dat in 2014 als Prioriteit in het collegeprogramma terecht is gekomen. Republiek Middelland wil meebepalen hoe het extra geld, 6 miljoen euro tot 2018, exact besteed gaat worden.

Officiële Declamatie

Vanuit de gemeente waren naast de burgemeester aanwezig Marcel van de Ven, de stadsmarinier, Tom Harreman en Lot Mertens, respectievelijk gebiedscommissievoorzitter en gebiedsmanager van Delfshaven.
Eenmaal binnen aan de ovalen tafel volgde de officiële declamatie van de Republiek en de overhandiging van de statuten en een wit doekje aan Aboutaleb. Het doekje was (symbolisch) als monddoekje tegen de vieze lucht, of als poetsdoekje voor de wijk, maar nadrukkelijk niet als dekmantel of doekje voor het bloeden.
Daarna volgde een uitéénzetting van de standpunten. De standpunten van de Republiek, zijn onderverdeeld in vier zogenaamde pijlers:

  • Vastgoed (verbeteren Middellandse straat)
  • Terugdringen van overlastconcentraties
  • Schone, veilige, verkeersluwe en groene buitenruimte
  • Verdunning van maatschappelijke opvang

(Bezoek vooral de website van de Republiek Middelland waar de aandachtspunten en pijlers kraakhelder zijn opgeschreven.)

De oprichters van de Republiek blijkt een stel zeer goed ingevoerde en geëngageerde burgers die door jarenlange deelname in diverse belangengroepen gepokt en gemazeld zijn in de gemeentepolitiek. Ze brachten stuk voor stuk, en op welbespraakte wijze, de plannen voor de wijk voor het voetlicht. De burgemeester diende ze van waardige repliek, zowel inhoudelijk als qua retoriek.

Een mooi resultaat

Belangrijkste resultaat van de vergadering was de opening die geboden werd tot verregaande inspraak in de plannenmakerij voor Alliantie Middelland. Dit is waar de republikeinen om vroegen en waarin de burgemeester, tot hun tevredenheid, in toestemde. Hij laat het graag over aan de burgers en zijn ambtenaars om samen tot een plan te komen, en dit aan het college ter goedkeuring aan te bieden. Mocht het niet lukken om op alle punten overéénstemming te bereiken, dan is er volgens hem nog geen kind over boord. Schrijft u de verschillende varianten op, zo adviseerde hij, dan maakt het college een keuze. De nog te kiezen voorzitter van de alliantie mag wat hem betreft een burger uit de wijk zijn.
Wel maande hij de Republiek niet te veel te willen (“Hoe eet je een olifant…? In kleine stukjes”) en riep hij op tot focus en versmalling bij aanpak van de problemen. Verder ziet hij graag een zo divers mogelijke representatie van bewoners terug in het participatieproces.

Stadhuis-42Onderweg terug naar de Graaf Florisstraat bedacht ik me weer eens wat een voorrecht het is om hier in Nederland, Rotterdam en Middelland te wonen: Ten eerste hebben we een gemeentebestuur dat we zelf mogen kiezen en dat, zonder ironie, echt zijn best doet voor de stad en haar burger. Naast dit recht hebben we de mogelijkheid om de ambtenaren in de dagelijkse uitvoering van de plannen te controleren en het vuur aan de schenen te leggen. Maar daar houdt het niet op, zo werd mij deze middag duidelijk. Als burger van Middelland kun je, met een goed portie doorzettingsvermogen, assertiviteit en politiek vernuft, blijkbaar volop meepraten en zelfs meebeslissen over de exacte uitvoering van de plannen.

Natuurlijk blijft het een complex krachtenspel, dat met de participerende burger erbij misschien nog wel ingewikkelder wordt. Het blijft politiek en mensenwerk, en niemand zal 100% zijn zin krijgen. Maar wat een contrast met grote delen van de wereld waar bestuur als een willekeurig natuurverschijnsel op de bewoners neerdaalt, of erger nog, waar je met een assertieve houding als burger een zekere rampspoed over jezelf afroept.

Participatieproces op volle toeren

Maar ik dwaal af. Het proces van burgerparticipatie en co-creatie voor Alliantie Middelland lijkt nu, zo’n drie maanden verder, behoorlijk op stoom. Na het bezoek aan de burgemeester volgden een presentatie van de Republiek tijdens de veiligheidsbijeenkomst in Oostervant. Het co-creatie proces werd officieel afgetrapt op 20 mei in de Impact Hub aan de Middellandsstraat. Inmiddels zijn er vier werkgroepen en een regiegroep in oprichting. Naast de Republikeinen doen er nog veel mensen mee, en bruist het in de wijk van ideeën en enthusiasme. In het najaar moet dit alles resulteren in concrete plannen, op papier.

Ofschoon in volle vaart, is er nog steeds gelegenheid om je bij de Republiek aan te sluiten. Waag je in de wereld van burgerparticipatie, co-creatie, wijkkaders, proces-groepen, vergroening en ontwinkeling, zoneringen en kantelingen, verstevigings- en handhavingsinstrumenten. Praat en luister mee. Iedereen is welkom.

Als je niet direkt de behoefte voelt tot meepraten, verheug je dan in het idee dat er deskundige medeburgers zijn die dit voor jou doen. Uiteindelijk zal de hele wijk er van profiteren, ook de Graaf Florisstraat, waar (wat mij betreft) de lusten van Middelland de lasten al ruimschoots overtreffen.

Geïnteresseerden voor de Republiek kunnen zich aanmelden via de website http://www.republiekmiddelland.nl/ .

Als je anderszins aan het co-creatie proces wilt deelnemen kun je je melden via info@middellandstraat.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.