De Groene Graaf timmert aan de straat

door • 3 november 2018 • Buurt en wijk, Groen

De opwarming van de planeet en de snelle klimaatverandering die momenteel plaatsvindt is een breed en steeds urgenter probleem dat ons allemaal treft.

Aan de ene kant is het zaak deze opwarming tegen te gaan. Er zijn veel dingen die je kunt doen: minder vliegen, zuiniger auto’s, OV, fiets, minder vlees, duurzaam energie gebruik, etc. Aan de andere kant is de klimaatverandering al gaande en moeten we ons aanpassen aan extremer weer met langere droogtes en heftiger stortbuien.

Op dit punt wil De Groene Graaf – het pas opgerichte straat klimaatclubje – aan de weg wil timmeren, letterlijk!

Een regentuin

Het idee is om een groenvlak, een regentuin, aan te leggen voor het verenigingspandje 88a. Er wordt één regenpijp afgekoppeld van het riool, het water wordt opgevangen in een ton, stroomt zichtbaar over te tegels en wordt opgenomen in een groot, groen blok. Een frisse pluk groen, als spons, precies genoeg om een hoosbui aan te kunnen en zo het onderstromen van kelders en andere rioolellende te verminderen.

Wanneer dit een succes is, kan het als prototype dienen voor meerdere vlakken, op hetzelfde kruispunt, maar ook in andere gedeeltes van de straat.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het vlak ligt tussen het trottoir, de parkeerplaats en de straat. De boomspiegel om de Plataan wordt als het ware vergroot, rechthoekig gemaakt, en omkaderd met banden. De groenspecialisten uit onze straat zorgen voor een goede beplanting gebaseerd op jarenlange geveltuinervaring.

Op het hoekje van het pandje sluiten we de regenpijp aan op een slimme regenton, vanwaar het water via een strook speciale tegels naar het groenvlak kan stromen. Daartoe komen er aan de trottoirkant openingen in de omkadering.

Slimme regenton

De slimme regenton is ontwikkeld door de Rotterdamse ontwerper Bas Sala. De ton is voorzien van een display, een internet verbinding en allerlei slimmigheidjes. Zo kan hij zichzelf, anticiperend op een heftige regenbui, vooraf reeds leeg laten lopen. Een andere mogelijkheid is dat hij via een vochtmeter in de grond detecteert dat er extra bevloeiing nodig is en gedoseerd iets van zijn regenwater vrijgeeft. Interessant voor iedereen met een achtertuin.

De gemeente

Dinsdag 2 november vond er op 88a een eerste overleg plaats met een aantal mensen van de gemeente. Twee heren van Stadsbeheer, iemand van Rioolsystemen en een afgevaardigde van het project Water Sensitive bogen zich over het plan. De eerste reacties waren positief!

Er zijn meer bewonersinitiatieven in Middelland die dit soort vergroening al uitgevoerd hebben en ja, dit helpt met bij het opvangen van water. Het Hoogheemraadschap levert subsidie aan de hand van het verwijderde bestratingsoppervlak en ook Stadsontwikkeling kan geld bijdragen.

Verder is het van de belang dat de stoep goed begaanbaar blijft (geen diepe watergoot), de parkeerplaats ernaast goed bruikbaar blijft, en de bekabeling in de grond niet in gevaar komt.

KenDoe

Na bovenstaand overleg is er een hovenier ingeschakeld om een offerte op te stellen voor het plan. Dit gedeelte van het project zal betaald worden met €2000,- aan ingezamelde Middellandjes. Daarnaast is er een overleg geweest met mensen van de dienst Stadsontwikkeling.

Een uiteindelijk GO/NO GO voor een project als dit, wordt door de gemeente gegeven in een zogenaamd KenDoe-overleg, een typisch Rotterdamse gemeentelijk overleg-orgaan, waarbij de belanghebbenden vanuit wijk, straat en gemeente aan tafel komen en er knopen kunnen worden gehakt.

Het KenDoe overleg is inmiddels gepland voor de derde week van November.

Meepraten? – 21 november in het hoekpandje

Draagvlak van de omwonenden is een belangrijke voorwaarde om dit door te laten gaan en speelt ook mee in het KenDoe-overleg. Voor het onderhoud van het groen in het vlak wordt een zogenaamd zelfbeheercontract getekend met enkele omwonenden.

Laat weten als je mee wilt doen, maar laat vooral ook weten welke bezwaren je eventueel hebt. Op woensdag 21 november, vanaf 20:00, organiseert De Groene Graaf een avond in het pandje 88a waarin de plannen gepresenteerd worden en we met zijn allen de voors en tegens kunnen bespreken.

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.