De Groene Graaf pakt door

door • 22 december 2018 • Groen

De Groene Graaf – het dit jaar opgerichte klimaatclubje van de straat – heeft de afgelopen periode niet stilgezeten.  Nadat eerder dit jaar een plan is opgesteld om een stuk stoep voor het vereningingspandje in te ruilen voor een groenvlak, een zogenaamde regentuin (lees het hier), was het nu tijd om publiek te gaan, en draagkracht te vinden.

Een verslag van de activiteiten.

Bewonersbijeenkomst 21 november

Op 21 november was de eerste bewonersbijeenkomst in het pandje. Naast leden van het klimaatclubje waren er twee straatgenoten aanwezig. Nadat de plannen uit de doeken waren gedaan, volgde een constructieve discussie, waarin de bewoners hun zorgpunten naar voren brachten.

Zorgpunten

Het eerste zorgpunt betrof de toegankelijkheid van de stoep. Kunnen verhuisauto’s, bouwliften en dergelijke er nog wel langs?
Het antwoord daarop was simpel: ja, dit is als uitgangspunt voor het ontwerp meegenomen.

Het tweede zorgpunt betrof het onderhoud van het groenvlak. Wordt het niet gewoon een vuilnisbak cq. hondenuitlaatplaats zoals met sommige geveltuinen gebeurt? Hier moeten de zelfbeheercontracten van Stadsbeheer een garantie bieden. Per groenvlak worden één of meerdere straatbewoners verantwoordelijk voor de goede staat ervan. Wanneer het een zooitje wordt, zullen deze hierop door Stadsbeheer worden aangesproken. Wanneer dit niks oplevert, wordt het groenvlak subiet dichtgetegeld, zoals elders in de wijk met soortgelijke initiatieven wel gebeurd schijn te zijn.

Democratisch proces?

Een derde zorgpunt betrof het democratisch proces waarlangs dit initiatief zich ontwikkelt. Is dit niet slechts een hobbyproject van een paar actievelingen? In hoeverre staan alle straatbewoners hier achter en wordt het breed gedragen?

De plannen zijn gecommuniceerd via de TelegraafFloris en de website, maar in hoeverre hebben we hiermee alle betrokkenen bereikt?

Afgesproken is dat er, zodra het plan in een definitiever stadium komt, een van deur-tot-deur flyeractie uitgevoerd wordt om zeker te stellen dat iedereen de plannen onder ogen krijgt. Daarna organiseren we nog een bijeenkomst.

Kendoe

Op 22 november kon het klimaatgroepje aanschuiven bij een zogenaamd Kendoe overleg. Dit is een typisch Rotterdams fenomeen waarin knopenhakkers van verschillende gemeentelijke afdelingen bijelkaar komen om burgerinitiatieven te beoordelen en versneld goed te keuren.

Voor dit specifieke plan kwamen een afgevaardigde van Stadsbeheer, een gemeentelijk landschapsarchitect en een procesbegeleider bijeen.

Kritiek

De belangrijkste kritiek van het kendoe-gremium betrof de beperkte schaal van het project. Het klimaatlcubje wilde nadrukkelijk met één groenvlak beginnen maar daarmee blijft het volgens de kendoe-ers te incidenteel, te losstaand. Ze zien de eerste regentuin liever in een groter geheel, waarbij er op meerdere plekken in de straat en aan de hoekpunten, soortgelijke groenvlakken aangelegd worden.

Zo leverden zowel de bewonersbijeenkomst als het kendoe-overleg concrete verbeterpunten aan. Daar kunnen we iets mee!

Het vervolg

De planning ziet er nu als volgt uit:

  1. Januari 2019 – Het klimaatclubje gaat terug naar de tekentafel om een grotere versie van het plan uit te werken
  2. Februari 2019 – De nieuwe tekening wordt voorgelegd aan het KenDoe-overleg
  3. Februari 2019 – Bewoners worden over het plan ingelicht via een mailing en een intensieve flyer-actie.
  4. Maart 2019 – Er wordt een nieuwe bewonersbijeenkomst georganiseerd
  5. April 2019 – Beoogde aanleg van het eerste groenvlak, voor het pandje 88a, als voorbeeld voor een verdere uitrol.

Naast een eerdere financiering van € 2000,- uit de Mooi Mooier Middelland gelden, lijkt er vanuit die bron nog eens € 5000,- los te komen. Hiermee zijn zowel de hovenier als de materiaalkosten voor het eerste groenvlak gedekt.

Wordt vervolg dus!

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.