Regentuinen in de Graaf Florisstraat

door • 4 maart 2019 • Bewoners, Buurt en wijk, Groen, Vereniging

Wat is het probleem?

In Rotterdam hebben we te maken met een zakkend grondwaterpeil. Dit heeft rottende heipalen en funderingsproblemen als gevolg. Anderzijds regent het heftiger dan vroeger. Dit resulteert nogal eens in onderstromende kelders en een overloop van het riool in de Heemraadssingel, met stankoverlast als gevolg.
Het enthousiaste klimaatclubje uit de straat – de Groene Graaf – wil in het kader van vergroening een regentuin opzetten voor het verenigingspandje 88a. Zo wordt het regenwater opgevangen en hergebruikt voor de aanvoer van de regentuin.

Wat is het idee?

We willen de infiltratiecapaciteit van de straat vergroten – zorgen dat er meer hemelwater in de grond belandt, in plaats van in het riool.

Het idee is om een groenvlak, een regentuin, aan te leggen voor het verenigingspandje 88a. Het vlak ligt tussen het trottoir, de parkeerplaats en de straat. De boomspiegel om de Plataan wordt als het ware vergroot, rechthoekig gemaakt, en omkaderd met banden. De groenspecialisten uit onze straat zorgen voor een goede beplanting gebaseerd op jarenlange geveltuinervaring.

Er wordt één regenpijp afgekoppeld van het riool, het water wordt opgevangen in een slimme regenton en stroomt vandaar via een geultje in het trottoir richting de regentuin waar het wordt opgenomen.

Het eerste vlak zien we als een pilotproject. Wanneer het een succes is, kan het als voorbeeld dienen voor een uitrol naar vlakken op andere plekken van de straat. In het plan zijn reeds vier andere locaties ingetekend.

Hoe ver zijn de plannen?

Het plan is vorig najaar aangekondigd op de website en in de TelegraafFloris en inmiddels in een vergevorderd stadium. Er is in november een informatieavond voor bewoners geweest en de afgelopen maanden waren er drie zogenaamde KenDoe-overleggen, waarin alle betrokken knopenhakkers vanuit de gemeente bij elkaar kwamen en zich over het plan gebogen hebben. Die zijn inmiddels erg enthousiast en hebben een GO afgegeven.

In april willen we tot uitvoering overgaan, en het eerste groenvlak daadwerkelijk aan gaan leggen.

Informatieavond donderdag 14 maart om 20:00 op 88a !

Ook vanuit de straat is er veel animo. Op donderdag 14 maart a.s. organiseert het klimaatclubje voor de tweede keer een informatieavond in het pandje 88a, waarin we alles nog eens in detail uitleggen. We beginnen om 20:00h.

Alle bewoners van de Graaf Floris en omliggende straten worden van harte uitgenodigd om mee te denken, te doen en vooral ook om eventuele bezwaren en bedenkingen op tafel te leggen.

Graag tot dan!

Wat is een slimme regenton?

De slimme regenton is ontwikkeld door de Rotterdamse ontwerper Bas Sala. De ton is verbonden met het internet en is zo op de hoogte van het weerbericht. Hij kan zichzelf, anticiperend op een heftige regenbui, vooraf reeds leeg laten lopen.

Wordt zo’n groenvlak geen zooitje?

Voor het onderhoud van het groen in het vlak wordt een zogenaamd zelfbeheercontract getekend tussen de gemeente (dienst Stadsbeheer) en enkele omwonenden. Deze vormen voor de gemeente het aanspreekpunt voor wanneer de regentuin vervuilt of verwaarloosd.

In een uiterst geval van verwaarlozing gooit de gemeente het vlak weer dicht met tegels.

Wordt het geen hondenuitlaatplek?

De banden om het vlak worden dusdanig hoog dat de gemiddelde hond er aan voorbij zal lopen, aldus de experts van de gemeente. De randen worden ook weer niet zo hoog dat ze aantrekkelijk worden als zitjes of hangplek. We denken nu aan een hoogte van zo’n 20cm.

Gaat er parkeerruimte verloren?

Nee, het eerste groenvlak, dat voor het pandje 88a, komt in de plaats van een stuk trottoir. Er wordt een marge met de parkeerplek ernaast aangehouden. Ook de loopruimtes op de trottoirs blijven allemaal intact .

Wie betaalt het allemaal?

Een gedeelte van de kosten kan betaald worden met €2000 aan Middellandjes die vorig jaar ingezameld zijn. Daarnaast is er subsidie toegezegd vanuit de dienst Stadsontwikkeling, dat ook een deel van de uitvoering op zich zal nemen. Tenslotte is er nog het Hoogheemraadschap dat geld over heeft voor elke vierkante meter bestratingsoppervlak dat in groen wordt omgezet.

Wat is het klimaatclubje?

Het klimaatclubje – de Groene Graaf – is in de zomer van 2018 opgericht en bestaat uit Franz Ziegler, Nienke Bouwhuis, Jeroen Zuidgeest, Audrey Coert en Peter R.

Meer informatie?

Heb je vragen, opmerkingen, bezwaren? Wil je meedoen? Mail naar tuinvanfloris@gmail.com en/of kom naar de informatieavond volgende week donderdag 14 maart, om 20:00 in het pandje 88a.

Over dit project verschenen eerder de volgende artikelen:Gerelateerde artikelen

Comments are closed.