Bijeenkomst over plannen Hotel Floris

door • 27 juni 2019 • Buurt en wijk

Rotterdam 26 juni 2019

Beste bewoner van de Graaf Florisstraat en omliggende straten,

Zoals je vast eens opgemerkt hebt, staat hotel Graaf Floris (nr. 68-70) al een tijdje leeg. Eerst leek het erop dat er appartementen zouden komen, maar dat is niet doorgegaan. Er komt nu toch weer een hotel. De aanvraag voor de verbouwing goedgekeurd.

De bouwtekeningen zijn opgevraagd en daaruit is duidelijk geworden dat de eigenaar grote plannen heeft. De capaciteit van het hotel wordt uitgebreid. Er komt zelfs een extra verdieping bovenop, zodat er uiteindelijk plaats zal zijn voor 87 gasten. Dat is een enorm aantal. Ter vergelijking: het maximaal aantal bedden bij het oude Graaf Floris hotel was ongeveer 38. Een uitbreiding met een factor 2,3. En te zien aan de ambitieuze plannen zal de bezettingsgraad hoogstwaarschijnlijk hoog zijn.

Er staan nog meer dingen te gebeuren, zoals een samenwerking met het hotel op de hoek van Graaf Florisstraat en Beukelsdijk. In ieder geval zal er veel meer toeristenverkeer zijn en alles wat daarbij hoort. Van een relatief rustig buurthotel lijkt geen sprake.

Alle reden om snel met geïnteresseerden en belanghebbenden samen te komen over standpunten, opties en stappen die eventueel genomen kunnen en moeten worden.

We willen woensdagavond 3 juli om 20 uur in het Hoekpandje samenkomen. Wees welkom.

Kan je hierbij niet aanwezig zijn, maar wil je wel betrokken worden, laat dat dan weten via een mailje. Vooral bestuursrechtelijke of juridische expertise in het algemeen is zeer welkom!

Met een vriendelijke groet,

Gerard Drosterij (nr 63b)
Hanna Kornaat (nr 72)

N.B. Een eventueel bezwaar moet vóór 15 juli binnen zijn.

P.S. Reacties naar: gdrosterij@gmail.com cc hayohanna@hotmail.com

Laatste berichten van Gerard Drosterij (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.