Akkoord voor de nieuwe keuken

door • 19 december 2020 • Vereniging

In het vorige nummer schreven we er al over: de plannen voor het opknappen van het hoekpandje op 88a. We verhaalden over de raadpleging van de achterbannen, de vorming van de werkgroep ‘Verbouwing’ en het uitdenken van de varianten voor de keuken en de bar. En een speciaal ingelaste ALV over dit onderwerp werd aangekondigd. In dit bericht een update met de laatste stand van zaken.

ALV

Op 25 november jl is een online Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden van onze vereniging, de Vereniging Ter Bevordering. Deze ALV had als doel om instemming te krijgen van de leden op het voorgestelde ontwerp voor de verbouwing van keuken, toilet en kastruimte, en om instemming te krijgen van de leden op het voorstel om een groot deel van de reserve in te zetten voor deze verbouwing. Zoals verwacht werd het een online vergadering.

Vanuit de huidige situatie werd aangegeven voor welke knelpunten we een oplossing willen: een rommelige keuken en dito kastruimten, een zeer verouderd keukenblok, overvolle servieskast en te kleine toiletruimte. Een toelichting werd gegeven bij de tekeningen. De voorgestelde ingrepen zijn robuust en functioneel. In de uitwerking en afwerking kan extra sjeu worden toegevoegd.

De ALV heeft geconcludeerd dat er meer dan voldoende animo is om door te gaan met deze plannen. Complimenten waren er voor het bestuur voor het zorgvuldige proces.

Unaniem werd ingestemd met het voorgestelde ontwerp. Aan de plannen zijn nog een paar punten toegevoegd die leden inbrachten: onderzoek naar ventilatie in keuken en toilet, beter vrijhouden van de luchtroosters naar de kelder vanuit de geveltuintjes.

Het bestuur gaat nu in overleg met de eigenaar, Woonstad, om de plannen daar ook mee af te stemmen. We verwachten ook uit die hoek een positieve reactie, omdat we op deze manier nog beter invulling kunnen geven aan de maatschappelijke bestemming die op het pand zit.

Pegels

Groen licht gaf de ALV voor het inzetten van €13.000 uit het eigen vermogen voor deze verbouwing. Het bestuur werd aangemoedigd op zoek te gaan naar aanvullende fondsen, zodat we alles in één keer en goed kunnen uitvoeren.

Die boodschap heeft het bestuur ter harte genomen. En er is nu al goed nieuws te melden op dat front. Vanuit Huize Middelland is er veel enthousiasme voor onze plannen en dat is beloond met een bijdrage van €5000 uit de verbouwingspot.

Ook hebben we het Buurtfonds van de Postcodeloterij aangeschreven. We ontvingen het volgende antwoord:

“Wij hebben de aanvraag voor jullie buurtproject ‘Renovatie hoekpandje’ aandachtig bekeken en we zijn blij jullie mee te delen dat deze is goedgekeurd. Wij maken een bedrag van € 5.000,- zo snel mogelijk over naar het opgegeven bankrekeningnummer […]We wensen jullie heel veel plezier bij het realiseren van jullie buurtproject. Groeten,Het Postcode Loterij Buurtfonds Team”

We hebben goede hoop ook nog uit een ander fonds middelen te verkrijgen, zodat we snel aan de slag kunnen om de verbouwing te kunnen uitvoeren. De veelgebruikers van de keuken – de koks van de Floriscoop, de begeleiders van kinderkookcafé Koken à la Flo, en de initiatiefnemers van Wine Spice Music – worden betrokken bij de definitieve indeling van de keuken.

Zo hopen we dat als de coronacrisis voorbij is, we klaar zijn met de verbouwing en een goede nieuwe start kunnen maken met alle bestaande activiteiten in ons mooie pandje. En er ook weer mooie nieuwe initiatieven aan toe mogen voegen. Daar gaan we voor!

Ik kan nu al uitzien naar de feestelijke opening…. Daar ben jij straks toch ook bij?

Nina Huygen

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.