Funderingsonderzoek

door • 29 maart 2021 • Buurt en wijk

Een informatiebijeenkomst over funderingsonderzoek, dat is niet bepaald iets waar je voor de gezelligheid aan deelneemt. Toch bleek de belangstelling groot voor de (digitale) bijeenkomst die, op 17 maart jl., georganiseerd werd door het Adviesbureau Funderingen (AF) op verzoek van de gemeente Rotterdam.

Wat is het geval?

Veel woningen in Middelland staan op houten funderingspalen en deze kunnen op den duur worden aangetast. De gemeente Rotterdam stimuleert het dat bewoners onderzoek laten uitvoeren naar de staat waarin hun fundering verkeert. Uiteraard vanuit de gedachte dat, wanneer eventueel benodigd herstel tijdig wordt uitgevoerd, schade voorkomen dan wel beperkt kan worden. De gemeente heeft het AF daarom opdracht gegeven onderzoeksprojecten in onze buurt, Middelland-Noord, te begeleiden. Die opdracht loopt tot het najaar van 2021 en de gemeente stelt subsidie beschikbaar voor eigenaren die een onderzoek laten uitvoeren.

De bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst heeft AF een toelichting gegeven op:

 • mogelijke oorzaken van funderingsproblemen, zoals:
  • aantasting door schimmels (paalrot) doordat het funderingshout droog komt te staan (te lage grondwaterstand);
  • aantasting door bacteriën, die al tijdens de bouw in het hout zaten en zich langzaamaan verder kunnen ontwikkelen;
  • negatieve kleef, wanneer de grond inklinkt worden de palen als het ware mee naar beneden getrokken (mogelijk de belangrijkste oorzaak van problemen in onze buurt);
  • onvoldoende draagkracht door te weinig of te dunne palen of door onzorgvuldig uitgevoerd heiwerk;
 • de manier waarop funderingsonderzoek wordt uitgevoerd: van archiefonderzoek tot het graven van inspectieputten, en
 • de voorwaarden voor subsidie.

Subsidievoorwaarden

Met name over die subsidie werden na afloop van de presentatie veel vragen gesteld. Waar het op neerkomt, is dat een onderzoek per blok van gezamenlijk gebouwde woningen wordt uitgevoerd. De woningen binnen een blok hebben namelijk gezamenlijke funderingen. Op de website van AF is die verdeling in blokken te vinden: middelland-noord-blokkenkaart (als je voldoende inzoomt worden de huisnummers zichtbaar). Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer het grootste deel van een blok meedoet aan het onderzoek en wanneer er een onderzoeksbureau wordt ingeschakeld dat voorkomt op de erkenningslijst van het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek, zie: www.kcaf.nl/erkenningslijst). Er wordt dan 75% van de kosten gesubsidieerd met een maximum van € 1.500,- per eigenaar. Hoe meer eigenaren er per blok meedoen, hoe goedkoper het voor ieder wordt.

De rol van het Adviesbureau Funderingen

Het AF voert de onderzoeken dus niet zelf uit, maar begeleidt het proces in opdracht van de gemeente. AF wordt dus ook betaald door de gemeente. Woningeigenaren wordt gevraagd eerst zelf binnen hun blok zoveel mogelijk deelnemers te motiveren en een ‘blokcoördinator’ aan te wijzen. Mocht dat nodig zijn, dan kan het AF daar wel bij helpen. Vervolgens zorgt het AF voor de aanvraag en de beoordeling van offertes en geeft, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, advies over eventuele vervolgstappen.

NB: voor Middelland-Midden is eenzelfde project opgestart, hier is het bureau Funderingskracht voor ingeschakeld. Zie: www.funderingskracht.nl/middellandmidden.

Informatie m.b.t. funderingsproblematiek

Op de website: www.duikinjefundering.nl vind je informatie van de gemeente Rotterdam m.b.t. funderingsproblematiek. De rapporten die voortkomen uit het gesubsidieerd funderingsonderzoek in onze buurt zullen ook op deze site gepubliceerd worden (zie de pagina: Funderingstype).

Woensdag 3 maart jl. verscheen er een artikel op de website Rijnmond.nl: Dankzij-deze-slimme-oplossing-tegen-paalrot-bespaarde-een-Rotterdamse-buurt-tienduizenden-euro-s-per-huis, over een buurtproef in het Kleiwegkwartier met een pomp waarmee de grondwaterstand op peil gehouden en paalrot voorkomen wordt.

In de podcastserie Onbehaarde Apen (NRC) verscheen, ook op 3 maart, een aflevering met o.a. uitleg over het verband tussen het inklinken van de bodem en het optreden van funderingsschade: 126-wat-te-doen-met-onze-zakkende-bodem

Meer informatie over het onderzoeksproject in onze buurt

Deelnemers aan de bijeenkomst hebben de presentatie van het AF naderhand toegestuurd gekregen. Was je er niet bij, maar wil je de presentatie graag ontvangen, stuur dan een bericht naar vereniging@graafflorisstraat.nl. Je kunt het AF ook rechtstreeks benaderen: www.funderingsadvies.eu / 030-6019787 / middelland-noord@funderingsadvies.eu

Met deze begeleiding en deze subsidiemogelijkheid is dit wel hét moment om onderzoek te laten uitvoeren. Laten we vooral hopen op veel geruststellende resultaten.

Suzy

suzyleemans@upcmail.nl'
Laatste berichten van Suzy Leemans (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.