Funderingsonderzoek

door • 17 juli 2021 • Buurt en wijk, Nieuws

Veel bewoners uit de Graaf Florisstraat hebben al besloten mee te doen aan het funderingsonderzoek dat, op initiatief van de gemeente, in onze buurt wordt opgestart. Tony en ik spraken met twee vertegenwoordigers van het Adviesbureau Funderingen (AF) dat het onderzoeksproces begeleidt:

  • Mark Born is onze contactpersoon binnen het Adviesbureau Funderingen,
  • Dick de Jong (directeur van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek KCAF) springt tijdelijk in om een zieke collega van Mark te vervangen.

Waarom funderingsonderzoek?

Veel woningen in Middelland staan op houten funderingspalen en deze kunnen op den duur worden aangetast. De gemeente Rotterdam stimuleert het dat bewoners onderzoek laten uitvoeren naar de staat waarin hun fundering verkeert. Uiteraard vanuit de gedachte dat, wanneer eventueel benodigd herstel tijdig wordt uitgevoerd, schade voorkomen of beperkt kan worden. De gemeente heeft het AF daarom opdracht gegeven onderzoeksprojecten in onze buurt, Middelland-Noord, te begeleiden. Voor eigenaren die een funderingsonderzoek aan hun woning laten uitvoeren stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Op 17 maart jl is er een eerste, digitale, informatiebijeenkomst geweest. Zie de vorige editie van deze krant voor een verslag daarvan: funderingsonderzoek maart 2021.

Een Nederlands probleem

Veel Nederlandse gemeenten, én veel huizenbezitters in die gemeenten, worden geconfronteerd met funderingsproblematiek. Over Amsterdam en Gouda zijn dramatische verhalen te vertellen en ook Rotterdam ontsnapt er niet aan. De bewustwording wordt wel steeds groter en aankomende wetswijzigingen spelen erop in dat makelaars en woningeigenaren zich meer moeten verdiepen in wat er zich in een buurt en onder hun woning afspeelt. Vanaf 1 oktober bijvoorbeeld zijn taxateurs verplicht een risicoanalyse in hun taxatierapport op te nemen. Dat de gemeente Rotterdam het initiatief heeft genomen om onderzoeken te subsidiëren is dan ook een goede zaak, vinden Mark en Dick.

Ter geruststelling, een funderingsonderzoek leidt:

  • in 30% van de gevallen tot een code groen. De fundering blijkt in prima staat;
  • in 50% van de gevallen tot een code oranje. Dit betekent dat er geen directe dreiging is, maar dat het wel raadzaam is de situatie te monitoren;
  • in 20% van de gevallen tot een code rood. Binnen deze code is er een variant waarbij ingrijpen op korte termijn, d.w.z. binnen 2 jaar, noodzakelijk is en een variant waarbij ingrijpen binnen 5 tot 10 jaar nodig is.

Dat we een goed en onafhankelijk onderzoek én een betrouwbaar advies krijgen is belangrijk. Want blijkt er een ingreep nodig, dan zijn er meerdere mogelijkheden voor herstel, maar de kosten die daarbij komen kijken kunnen enorm uiteenlopen.

Begeleiding door het Adviesbureau Funderingen

Een funderingsonderzoek wordt uitgevoerd per blok woningen met een gezamenlijke fundering.

Mark en Dick laten weten dat veel woningeigenaren uit de Graaf Florisstraat, via een contactpersoon binnen hun woningblok, al contact hebben opgenomen met het AF. Voor veel woningblokken is er zelfs al een 100% deelname aan het onderzoek. De betrokkenheid in onze straat is dus groot en dat heeft als bijkomend voordeel dat we optimaal gebruik kunnen maken van de subsidie van de gemeente. Zo wordt per eigenaar het onderzoek goedkoper.

Nog even voor de duidelijkheid, het AF voert de funderingsonderzoeken niet zelf uit, maar begeleidt het onderzoeksproces in opdracht van de gemeente. Het AF zorgt voor de aanvraag en de beoordeling van de onderzoeksoffertes en geeft, afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek, advies over eventuele vervolgstappen en financieringsmogelijkheden.

Spreekuren en informatiebijeenkomsten in ons hoekpandje

Vanaf september zal het AF een aantal acties ondernemen om bewoners uit Middelland-Noord verder te informeren en bewoners die tot dan toe nog niet aangehaakt hebben te benaderen. Onze straatvereniging en ons hoekpandje kunnen daarbij actief worden ingezet. Als centrale plek binnen de wijk kan in ons hoekpandje bijvoorbeeld, een aantal maanden lang, een tweewekelijks spreekuur worden georganiseerd. En, als corona het toelaat, zijn ook bijeenkomsten met bewoners uit één blok mogelijk. Zodra meer duidelijk is over data voor spreekuren en bijeenkomsten laten we het weten, o.a. via een agenda op een van de ramen van het hoekpandje.

Aanvullende informatie

Suzy

suzyleemans@upcmail.nl'
Laatste berichten van Suzy Leemans (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.