Johns hoekje a-politiek

door • 11 november 2013 • Opinie

[wc_box color=”secondary” text_align=”left”]
In een grote deelgemeente als Delfshaven met 60.000 inwoners is de representatieve democratie van groot belang.
Tenminste… Dat zou je denken…
De wereld waarin we leven is niet meer zoals die van pakweg een halve eeuw geleden toen Nederland nog keurig verdeeld was in zuilen en je een vertegenwoordiger vond die precies hetzelfde waarden- en normenpatroon had als jij.
Vandaag de dag leven we in een wereld die sterk geïndividualiseerd en geglobaliseerd is. Daarbij is ook ons normen- en waardenpatroon sterk geïndividualiseerd. Wat voor mij een belangrijke waarde is hoeft dat nog niet voor jou te zijn. Al deze individuele normen- en waardenpatronen lopen door elkaar heen.
Ook de globalisering is een gegeven. Vroeger leefden binnen een duidelijke afgebakende gemeenschap. Vandaag de dag leven we in een wereld die veel minder door tijd en ruimte is begrensd en zich kenmerkt door netwerken. Een deel van mijn leven speelt zich af in de fysieke wereld en in de virtuele wereld, maar beiden zijn even reëel. Daarbij is de fysieke wereld niet meer beperkt tot een kleine gemeenschap maar zijn we wereldburgers geworden.
Het klinkt alsof ik erg verlang naar hoe het vroeger was, maar dat is zeker niet het geval. Maar de wijze waarop we onze vertegenwoordiging hebben georganiseerd loopt wel hopeloos achter bij de werkelijkheid van alledag. In hoeverre vertegenwoordigd een gekozen volksvertegenwoordiger tegenwoordig nog een achterban? Hoe zorg je nu dat je als gekozen volksvertegenwoordiger de belangen behartigd van een (wereld)gemeenschap die met een divers normen- en waardenpatroon en online leeft? Vragen waar we als maatschappij de komende jaren snel een antwoord op moeten gaan bedenken.
Gelukkig zijn er inmiddels ook vormen van directe democratie en zijn mensen zo mondig en zelfredzaam dat men de eigen omgeving vaak zelf prima kan organiseren. Misschien een voorbode voor de toekomst. De tijd zal het leren.[/wc_box]

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.