Noodoproep – Stichting La Boya

door • 4 april 2020 • Bewoners, Nieuws

LaBoya – de reddingsboei

Op deze website hebben we al eens aandacht besteed aan onze markante straatgenoot Kees Koppenaal: in 2014 in de rubriek vanouds en in het vorige nummer van de TelegraafFloris, waarin we de onlangs verschenen verhalenbundel van Kees bespraken, het literaire debuut dat hij op zijn 85ste maakte. Kees zou 19 maart voorlezen uit eigen werk in Leeszaal West, maar daar trok Corona een streep door. Leeszaal West is gesloten.

De Stichting

Kees heeft een aantal jaren geleden een goede doelen stichting opgericht ten behoeve van o.a. enkele moeders met hun kinderen in Cusco, Peru. Hij heeft er wel eens in het pandje over verteld. Met betrekking tot deze stichting, en het doel, stuurde Kees onderstaande noodoproep, waarvoor graag uw aandacht.

Noodoproep

Beste mensen,

Allemaal hebben we te maken met of te lijden onder de corona crisis. Maar er is wel verschil: de een meer dan de ander. Zoals altijd in tijden van crises hebben de armsten er het meest onder te lijden. Deze crisis pakt wel zeer slecht uit voor de paar moeders en hun kinderen in Peru die we als stichting proberen bij te staan (zie hieronder). Deze vrouwen proberen in hun bestaan te voorzien door verkoop van snuisterijen en andere producten aan toeristen in het centrale park van Cusco. Cusco ligt dichtbij de beroemde Macchu Pichu en wordt daarom druk bezocht door toeristen, vooral Amerikaanse.

Die verkoop ligt als gevolg van de crisis sinds kort helemaal stil. Er komen geen toeristen en de verkoopsters mogen hun huis (niet meer dan een kamer in een arme buitenwijk) niet uit. Geen inkomsten, geen eten, zo simpel is dat in Peru, waar sociale voorzieningen ontbreken.

De vrouw, die ik als eerste bijstond, Alicia met haar twee kinderen, heeft onlangs twee operaties aan haar hoofd ondergaan. Daarvoor moest ze wel tevoren de kosten voor de operaties en het verblijf in de kliniek, ongeveer €5000, betalen dat ze met moeite heeft kunnen lenen bij een aantal andere vrouwen maar dat ze natuurlijk wel moet terugbetalen. De kinderen moeten thuis blijven want kunnen nu niet naar school. De toestand is zonder meer desastreus.

Overigens, de vrouwen die de stichting bijstaat zijn slechts een paar van de vele vrouwen die daar in Cusco in dezelfde moeilijke omstandigheden verkeren. Gaarne dank ik degenen onder u die regelmatig een bijdrage aan de stichting leveren. Degenen onder u die daartoe nog niet overgingen vraag ik met klem dat alsnog te doen. De inkomsten die de stichting tot nog toe van u ontving zijn nauwelijks voldoende om het doel waarvoor de stichting is opgericht te bereiken.

Nu in deze tijden van nood een veel groter beroep op de stichting wordt gedaan vraag ik u – zo mogelijk op korte termijn – een (extra) bijdrage aan de stichting te willen overmaken, rekening nr. NL74ABNA0521114462 t.n.v. Stichting La Boya te Rotterdam. Daarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank.

U allen in deze tijden een goede gezondheid toegewenst,

Allerhartelijkst,

Kees Koppenaal.

Naast een donatie kun u ook de aanschaf van Kees’ alleszins lezenswaardige verhalenbundel overwegen, waarvan de opbrengst ook naar de stichting gaat.

Laatste berichten van Peter (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.