Aanpassing plan Regentuinen 2.0

door • 24 september 2020 • Buurt en wijk, Groen

De plannenmakerij voor vier nieuwe regentuinen in de Graaf Florisstraat ligt op schema. We hebben een informatie-avond gehouden en het plan is wat aangepast. Lees dit artikel voor meer informatie.

Informatieavond 3 september

Na een oproep via website en Telegraaffloris, een mailing en een flyer in elke brievenbus, was er op 3 september een informatie-avond waarin we geïnteresseerde straatgenoten de details van het plan hebben uitgelegd en de mogelijkheid tot inspraak hebben geboden. Net als bij de eerste regentuin, was de teneur ook nu weer positief. De aanwezigen ondersteunen het plan en er zijn reeds enkele namen genoteerd van mensen die mee willen doen aan het onderhoud. (Maar meer is welkom!) Een uitgebreid verslag van de avond is hier te downloaden.

overleg met bewoners

Andere regentuinen bij de Avennestraat

In het plan dat we gepresenteerd hebben waren de twee groenvlakken op de hoek met de Avennestraat (tuin 3 en 4) aan weerszijden in de rondingen van de stoepvlakken ingetekend.

Op dit punt wilden de landschapsontwerpers van Stadsontwikkeling een wijziging. Zij vinden vierkante regentuinen – een eerdere variant van het plan – sterker. De tuinen sluiten dan aan bij de rooilijnen van de gebouwen en gaan de parkeerstroken inperken. De geparkeerde auto’s worden minder zichtbaar en we blijven consistent met de andere groenvlakken in de straat. 

plattegrond hoek Graaf Floris en Avennestraat
Regentuinen 3 en 4 – kruising met J. v. Avennestraat– nieuwste versie van plan

Ten opzichte van het eerdere plan betekent dit dat er twee extra parkeerplaatsen verloren gaan. Het aangepaste plan hebben we daarop aan de bewoners op beide voornoemde hoeken voorgelegd. Zij geven aan dat voor hen de winst aan groen voor hun deur opweegt tegen het verlies van de parkeerplekken. Sinds het betaald parkeren in de straat is uitgebreid naar de zondagen en de avonden, is de parkeerdruk in dit gedeelte van de straat gezakt. Ook is het autobezit in dit gedeelte van de straat lager dan verderop.

Nieuwe plannen:

We leggen de wijzigingen ook nog voor aan de geïnteresseerden die eerder op de informatieavond kwamen.

Regentuin 5 – hoek met v. Duivenvoordestraat

Fietstrommels

In deze variant van het plan moet ook de fietstrommel vóór de winkel HobokenRotterdam verplaatst worden. De locatiebepaling daarvan is niet aan ons maar we hebben wel aangeboden hierin met Stadsbeheer mee te denken. In deze herinrichting zou ook gelijk de andere – wat plomp op de stoep geplaatste – fietstrommel meegenomen kunnen worden.

Planningsmatig zou deze herinrichting het beste te bundelen zijn met de rioolvervangingsoperatie in de Drie Straatjes die binnenkort ook deze kruising zal bereiken.

Enthousiasme

Naast de bewoners van de straat, blijft ook de gemeente onveranderd positief over het Regentuinen project en wil dit jaar nog tot aanleg overgaan. Tussen de vele vergroenings- en klimaatprojecten die momenteel in Rotterdam gepland worden, springt deze volgens hen eruit in ruimtelijke en technische kwaliteit. Ze verwachten dat dit een voorbeeldoplossing kan worden voor andere stadsstraten.

En hoe fijn is het als gemeente wanneer straatbewoners zelf met dit soort initiatieven komen, met alles erop en eraan? Van kant en klare ruimtelijke tekeningen, tot complete beplantingsplannen en enthousiastelingen voor het beheer aan toe?

Een en al resulteerde in de aanmelding van dit project voor de nationale steenbreektrofee, zie steenbreek.nl. Ach ja, waarom ook niet 🙂

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.