Opknappen Hoekpandje

door • 5 november 2020 • Vereniging

In de vorige editie schreef ik over de plannen voor het opknappen van ons Hoekpandje. We zijn inmiddels een aantal maanden en een aantal stappen verder. Hoe het er nu voor staat met de plannen en welke aanpak we kiezen kunnen jullie lezen in dit artikel.

Varianten toetsen bij de achterban

Als bestuur hebben we voor leden twee avonden georganiseerd om mee te praten over de ideeën voor het pandje. Ook hebben we een gesprek gehad met de boven- en zijburen. De minimale variant, van alleen het vervangen van het keukenblok en een kast laten timmeren, daar was eigenlijk niemand voor. De algehele stemming luidt: laten we nu goed doorpakken. Maar ook het idee voor een uitbreiding van de functie met terras krijgt de handen niet op elkaar. Niet alleen de direct omwonenden zien dat helemaal niet zitten, ook bewoners die wat verder weg wonen hebben daar geen behoefte aan.

Daarom zetten we nu in op het uitwerken van de variant van het aanpakken van de keuken, waarbij we ook het opknappen/vergroten van het toilet en de herinrichting van de bergruimte achterin meenemen. De kookteams van Floriscoop, Wine Spice Music en Koken à la Flo hebben hun wensen, ideeën en suggesties ingebracht. Uitgangspunten voor de keuken zijn: makkelijk te gebruiken door verschillende groepen, geschikt om te koken voor groepen tot zo’n 25 personen, logisch ingericht, goed geordend en goed schoon te houden.

Steun vanuit Huize Middelland

Onze straatverenging is een van de 12 plekken in de wijk die samen ‘Huize Middelland’ vormen. Dit samenwerkingsverband bestaat inmiddels 5 jaar (lees er meer over in dit artikel). Huize Middelland (HM) krijgt subsidie vanuit de gemeente. Onze straatvereniging krijgt ook jaarlijks geld vanuit de Huize Middelland-gelden. Wij vragen alleen het minimum aan: de vrijwilligersvergoeding (die in de pot gaat voor onze straatborrels) en een vergoeding voor onderhoud. Voor de vaste lasten van het hoekpandje vragen we geen bijdrage uit HM, die betalen we uit de lidmaatschapsbijdragen.

De afgelopen jaren hebben we de vergoedingen vanuit HM niet helemaal benut. We hebben nu dan ook een budget om in het pandje te investeren. Vanuit HM kregen we het aanbod voor een extra bijdrage uit de pot voor groot onderhoud van € 5.000. Ons pandje wordt in toenemende mate ook gebruikt (én gewaardeerd!) door andere ‘Huize Middelland-ers’, die er af en toe vergaderen en/of koken. De impact van de verbouwing zal dus verder reiken dan onze vereniging en daarmee de investering dubbel en dwars waard zijn. Enige voorwaarde is, dat we dit jaar nog een plan indienen voor de besteding van deze extra bijdrage.

Werkgroep ‘Verbouwing’

Met het wensenlijstje en de toezegging van Huize Middelland op zak zijn we een werkgroep ‘Verbouwing’ gestart. Vanuit het bestuur zitten Suzy, Arjan en ondergetekende daarin. Aangevuld met onze straatbewoners Jeroen en Yvonne, beiden architect, die meedenken over de ingrepen en aanpak. Op zondag 18 oktober heeft de werkgroep een eerste brainstorm gedaan. Daarbij kwamen we uit op de volgende stapsgewijze aanpak:

Stap 1: aanpak gang, bergruimte en wc.

toilet wordt ruimer

We gaan het gangetje flink inkorten en betrekken bij de gebruiksruimtes. Daardoor wordt de toiletruimte bijna twee keer zo groot, zodat je daar als volwassene niet meer met je knieën in je nek hoeft te zitten. Het berghok achterin rechts en de diepe kast aan het eind van het gangetje worden samengevoegd tot een grote opslagruimte, toegankelijk vanaf de keuken. De kast in de keuken waar nu de borden en glazen staan wordt gesloopt waardoor er meer ruimte ontstaat voor aanrecht. Hiervoor zullen we een aannemer in de arm nemen, die meteen ook de kleine zaken, zoals het gat in de vloer, op zich kan nemen. Deze stap kan al op korte termijn in uitvoering worden genomen en betaald worden met de HM-gelden.

Stap 2: uitdenken varianten voor keuken en bar

servieskast wordt gesloopt

Yvonne en Jeroen werken varianten uit voor de aanpak van de keuken. Denk daarbij aan minimaal een nieuw keukenblok en, in een uitgebreidere variant, aan een optimalisering van de werk- en kookgedeelten en de bar. De voorstellen zullen we eerst bespreken met de veel-gebruikers van de keuken. En natuurlijk mogen ook andere geïnteresseerde leden daarbij aansluiten.  Meld je in dat geval aan via: vereniging@graafflorisstraat.nl onder vermelding van ‘meedenker verbouwing’.


Het bestuur belegt eind november een ALV om de uitkomst, inclusief een grove inschatting van de kosten, voor te leggen aan de leden. Gelet op de omstandigheden wordt dat waarschijnlijk een online ALV. Na de ALV wordt de gekozen variant verder uitgewerkt.

Stap 3: uitvoering en aankleding

En dan volgt er natuurlijk de uitvoering. Wie mee wil helpen met het verbouwingsteam of wil helpen met de herinrichting (slopers, klussers, ontwerpers, aanpakkers, gordijnherstellers, enz.) is van harte uitgenodigd. Opgeven via: vereniging@graafflorisstraat.nl onder vermelding van ‘meedoener verbouwing’.

Zo hopen we dit jaar al de eerste stappen te zetten naar een nieuwe keuken en betere inrichting van ons pandje. Zodat we gezond en verantwoord kunnen blijven koken, een bezigheid die samenbindend is en de social impact van onze straatvereniging elke keer weer bewijst.

Nina Huygen

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.