Vier vragen over de tuin van Floris

door • 11 oktober 2013 • Groen, Nieuws

Omdat veel straatbewoners zijn betrokken in een soms fel debat over het plan voor voortuintjes in de straat, besteedt de TeleGraafFloris daar extra aandacht aan. Er blijken ook veel misverstanden te bestaan. Zo vragen bewoners zich bijvoorbeeld af waarom er wel geld beschikbaar is voor vergroening in onze straat en niet voor de grijzere Aleidisstraat. Maar ook vergroening in andere straten wil de deelgemeente graag stimuleren. Als bewoners maar zelf met een initiatief komen. Dat scheelt veel geld voor opgaven die Delfshaven heeft. Onze deelgemeente is erg stenig. Groen (in plaats van steen) is goed voor het opvangen van water, goed voor de gezondheid en goed voor de aantrekkingskracht van de deelgemeente. Andere vragen stelde ik aan de initiatiefnemers.

Hebben jullie ook berichten ontvangen van tegenstanders? Hoe gaan jullie hiermee om?

Ja natuurlijk, dat is altijd zo. Als je een plan maakt, dan kun je ook een tegengeluid verwachten. We reageren zo veel mogelijk persoonlijk en we blijven ten alle tijde onze plannen in alle openheid communiceren. Dat doen we zoals we ook op de poster gecommuniceerd hebben, via de mail, via bijeenkomsten dan wel via de TeleGraafFloris.

De mensen die zich hebben opgegeven als deelnemer van het initiatief houden we op de hoogte via de mai l. Verder informeren we iedereen via de TeleGraafFloris, waarin we verslag doen van wat er gaande is.

Wordt er nog een inspraakmogelijkheid of bijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners?

Alle bewoners hebben een poster ontvangen waarin we het initiatief uitleggen en iedereen uitnodigen om mee te doen. Het is aan een ieder persoonlijk of hij/ zij gevelgroen wil aanleggen. Hier hoeft in principe niemand anders dan degene die het aanlegt akkoord voor te geven. Dit noemt de overheid ‘drempelruimte’ en daarin is een ieder vrij een bankje , fietsen of potten te plaatsen en/of gevelgroen aan te leggen.
De deelgemeente staat positief tegenover het plan, mits we de vier tegels niet overschrijden. De optie van zes tegels is daarom terug gebracht naar vier tegels. De deelgemeente maakt wat dat betreft een uitzondering op de één à twee tegels die gebruikelijk zijn, vanwege de enorm brede stoepen in onze straat.
Op verschillende plekken in de straat zijn al geveltuinen aangelegd, zonder inspraak van de hele straat. Ons plan is een kans om de onderlinge betrokkenheid, samenhang en het onderhoud te stimuleren.
We kunnen ons voorstellen dat een ieder die een geveltuin aanlegt dat minimaal meldt aan zijn of haar buren, maar in principe blijft dat dus zaak van de aanlegger zelf.

Overwegen jullie nog de mogelijkheid om tuintjes tussen de bomen aan te leggen?

Dat is geen onderdeel van ons initiatief, maar als iemand dat graag wil dan kan die gene dat initiatief natuurlijk zelf opzetten. In dat geval zou het mooi zijn als de ‘boombakken’ wat beplanting en materiaalkeuze betreft aansluiten bij de geveltuinen.

Hoe willen jullie voorkomen dat de tuintjes verwaarloosd worden?

We hebben een tuincommissie in oprichting en we stellen voor dat deze tuincommissie gezamenlijke plant- en onderhoudsdagen organiseert en plantenruildagen. En één keer per jaar houdt de commissie samen met Stadsbeheer een schouw zodat de kwaliteit van de geveltuinen gewaarborgd is.

Volg Luuk
Laatste berichten van Luuk van der Meer (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.