Loodonderzoek in de Graaf Florisstraat

door • 6 maart 2017 • Buurt en wijk, Groen

Als het goed is heeft ook u deze maand de aankondiging van de gemeente in de bus gekregen dat er een onderzoek gaat plaatsvinden naar loodverontreiniging in de stad. Ik hoorde echter van een aantal bewoners dat zij niets hadden ontvangen.

Vanwege het industriële verleden van Rotterdam wordt er vermoed dat er meer lood in de bodem zit dan goed voor ons is. De brief maakt gewag van een meegestuurde folder met aanbevelingen om te voorkomen dat kinderen vervuilde grond binnen krijgen; jammer echter dat die folder niet is bijgesloten…

Vooral de gevolgen van lood-inname door kinderen is tot nu toe volgens onderzoek onderschat. Dit rechtvaardigt, aldus het gemeentelijk schrijven, uitgebreider onderzoek in de wijken. Volgens de brief is onze straat in februari-maart aan de beurt. Het plan is om steekproef-gewijs in tuinen, speelplaatsen en op andere plekken, vooral waar kinderen spelen, bodemmonsters te nemen, die te onderzoeken en, op basis van de resultaten, maatregelen te nemen.
Het leek mij nuttig eens kontakt op te nemen met het ingenieursbureau dat de onderzoeken aan het voorbereiden is.

Die maatregelen zullen in de praktijk neerkomen op bodemsaneringen, daar waar nodig. Ook zullen er definitieve aanbevelingen komen die ongewenste inname van door lood vervuilde grond moeten voorkomen. Op mijn vraag wie de bodemsaneringen gaat bekostigen, wanneer in een particuliere tuin lood wordt aangetroffen, kwam de reactie: “Goeie vraag… daar hebben we nog niet bij stilgestaan en komen daar graag bij u op terug.”
Na enkele dagen werden we gebeld door iemand anders, die eveneens geen idee had wie er verantwoordelijk zal zijn voor de te maken kosten van eventuele bodemsanering. Maar daarover “hoefden we ons nog geen zorgen te maken“, want men was pas in een verkennende fase. In genoemde brief gaf men overigens al vast fijntjes te kennen dat het wel de bedoeling is gemeentemedewerkers toegang te geven tot uw tuin, omdat ze zich zouden kunnen legitimeren. Op mijn vraag of men mij tijdig wil laten weten op wie de kosten van bodemsanering verhaald zullen worden, werd bevestigend geantwoord.

Je moet je toch niet voorstellen

  • dat er buiten jouw schuld of kennis lood in je tuin wordt gevonden,
  • dat je kinderen misschien al jaren lekker aan het zandhappen waren,
  • dat je hele tuin overhoop moet,
  • dat er geen andere mogelijkheid is de vuile en daarna schone aarde af- en aan te voeren dan dwars door jouw huis… en
  • dat de gemeente dan de rekening bij jou neerlegt.

Ik hou de ontwikkelingen in de gaten en zal u erover berichten via deze krant, onze website en facebook. Denk niet dat ambtelijke dwalingen de Graaf Florisstraat bespaard zullen blijven dus laten we alert zijn.

Jeroen Beltman
Laatste berichten van Jeroen Beltman (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.