Waarheen met al dat water?

door • 23 maart 2017 • Bewoners, Buurt en wijk, Groen

De gemeente Rotterdam maakt haast met de aanpak van een betere en meer verantwoorde waterhuishouding. Burgers moeten zelf actief gaan meedoen regenwater op te vangen en te verwerken. Het riool kan en mag het toenemende aanbod uit de hemel niet meer dragen. Ook om de grondwaterstand op peil te houden zijn ingrijpende maatregelen nodig. Wat kunnen wij als bewoners daar zelf aan bijdragen?
Een gesprek met Querien Velter, die zich in de gemeenteraad met dit onderwerp bezighoudt.

[wc_box color=”success” text_align=”left” margin_top=”” margin_bottom=”” class=””]

Querien Velter

Geboren in Roermond in 1984 kwam zij door haar studie in Zuid-Holland terecht. Al tijdens deze masterstudie Bouwkunde raakte zij in 2010 actief betrokken bij “Rood”, de jongerenafdeling van de SP, en werd aangestoken door het enthousiasme en de motivatie van haar leden. Haar poltieke activiteiten breidden zich uit en ze besloot haar carriererichting om te buigen. In 2014 werd ze voor de gemeenteraad in Rotterdam gekozen, waar ze destijds veel betrokken is geweest bij de discussies rondom het pop-podium WATT, opvolger van NightTown aan de West-Kruiskade, dat uiteindelijk helaas is opgeheven. Sinds die tijd is ze actief op vlakken van bouwen, wonen, de buitenruimte en dierenwelzijn. Onlangs is voor Querien en haar partij natuurlijk het Woonreferendum erg belangrijk geweest. De betaalbaarheid van wonen in Rotterdam blijft een kernpunt van haar inzet.
“Rotterdam heeft vaak de neiging in haar grootstedelijke buien de commercie en het grote geld te laten prevaleren boven betaalbaar wonen en de diversiteit van burgers en faciliteiten. Ook milieu-aspecten worden door die houding regelmatig te weinig belicht, ondanks dat er veel goede wil bij de partijen lijkt te zijn.”

Naast ’t raadswerk heeft ze samen met twee vrienden een bedrijfje in duurzame bloeikaarten. Ze maken wenskaarten en drukwerk op handgeschept papier waarin ze bloemenzaadjes verwerken. Degene die de kaart ontvangt kan deze na een tijdje planten, het papier vergaat en na een paar weken komen er bloemen uit. Querien maakt de ontwerpen en verzorgt het grafische werk. Zie www.bloom-yourmessage.nl

[/wc_box]

Klimaatverandering…

Door klimaatverandering, die overigens niet door iedereen erkend wordt, zijn er gegronde voorspellingen dat er meer regen gaat vallen, ook in onze regio. Tegelijkertijd bestaan er al jaren zorgen om een te lage grondwaterstand, die de oorzaak is van rottende houten funderingspalen; en die zorgen op hun beurt weer voor verzakkende huizen en torenhoge kosten voor huizeneigenaren. Om hemelwateropvang beter te regelen, en daarmee het rioleringstelsel te ontlasten en de grondwaterstand beter te kunnen beïnvloeden, zijn er verschillende oplossingen bedacht. Een belangrijke daarvan is de regenwateropvang los te koppelen van het riool. Op straatniveau door rijwegwater en stoepwater te scheiden in verband met aanwezige verontreinigingen door gemotoriseerd verkeer; dit vergt omvangrijke infrastructurele maatregelen. Op bouwniveau door hemelwaterafvoeren niet meer aan te sluiten op het riool, maar weg te laten vloeien in tuinen, vijvers, bloembakken, grindpaden etc. zodat regenwater weer in de bodem kan. Hier zal een groot beroep moeten worden gedaan op huiseigenaren, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars.

Erg voortvarend

De gemeente is zich ervan bewust dat zij initiatiefnemer in deze zal moeten zijn. Dat ging in de Agniesebuurt achter het Centraal Station wel erg voortvarend in zijn werk. Een pilot was hier uitgedacht om bewoners ertoe te zetten zelf zorg te gaan dragen voor hun regenwateropvang/afvoer. Er was uitgerekend dat het grondwater 35cm zou kunnen stijgen door het regenwater terug de bodem in te laten vloeien. Dit kan wél zeer ingrijpende gevolgen hebben voor tal van zaken, waaronder het waterniveau in vaak verdiepte tuinen en geplande rioolrenovaties in de buurt. De gemeente besloot om alle bewoners in november 2016 een brief te sturen dat men in april 2017 zou gaan beginnen met de herstructurering van de regenwateropvang. Dit schoot de bewoners in het verkeerde keelgat, omdat de mogelijke gevolgen eerst goed in kaart zouden moeten worden gebracht vóór tot ingrijpende maatregelen besloten zou kunnen worden. Ook zou geïnventariseerd moeten worden wie wat kan betalen en wie niet en wie er wel of niet in de gelegenheid is mee te doen; welke buitenruimtes zijn wel of niet geschikt voor ontvangst van al dat water? Door bewonersprotesten heeft de gemeente ingezien een en ander uit te stellen en eerst gedegen onderzoek te gaan doen.

De moraal van dit waterverhaal…

Het is duidelijk dat er vanuit de gemeente op wordt aangedrongen dat burgers zich mede gaan inzetten om regenwater beter op te vangen en te verspreiden. Er zijn tal van particuliere initiatieven en leuke projecten in de wereld waar is uitgezocht hoe je met een zeker aanbod van regenwater om kunt gaan, zie ook de hier geplaatste afbeeldingen. Daarnaast lijkt het zinnig om zelf al tijdig te gaan inventariseren hoe de waterhuishouding er in de Graaf Florisstraat uitziet: wie heeft natte tuinen? Wie heeft rottende funderingen? Met andere woorden: hoe is de grondwaterstand in dit gebied? Kunnen er ondergrondse regenwater opvangbekkens geplaatst worden langs of onder de rijweg of stoep? Hebben bewoners zelf nog ideeën wat er te doen valt met regenwater dat niet meer ‘vanzelfsprekend’ via het riool afgevoerd wordt?

Als we de klimaatvoorspellingen kunnen geloven is de tijd aangebroken ons als bewoners ook actief te gaan verdiepen in dit onderwerp. Vanuit de gemeente en de politiek zal de druk steeds meer worden opgevoerd regenwateropvang, -berging en -afvoer concreet aan te pakken, getuige de plannen met de Agniesebuurt.

Behoefte aan meer voorlichting en inspiratie?

De mogelijkheid bestaat om voorlichtingsavonden te organiseren voor belangstellenden en betrokkenen in ons ‘hoekpandje’. Daar zouden de laatste bestuurlijke ontwikkelingen op vlak van waterhuishouding gepresenteerd kunnen worden alsmede de vele leuke mogelijkheden zelf actief mee te doen met betere regenwaterafvoer in en rond het huis. Bij voldoende animo kunnen we hier gezamenlijk een leuk project van maken.

Reageer en laat ons weten wat je van dit onderwerp vindt.
We zijn gewaarschuwd…

Meer informatie over dit onderwerp kun je hier vinden:

Jeroen Beltman
Laatste berichten van Jeroen Beltman (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.