ZZP-ers, opgelet:
Brood op de plank!

door • 13 oktober 2017 • Bewoners

Het Broodfonds van Franz Ziegler

In het voorjaarnummer van 23 maart schreef onze eindredacteur al over Franz Ziegler, een van onze architecten in de straat. Een interessante kerel met veel interesses, een gulle lach en een fijne verzameling oud vinyl, waar muziek vanaf kraakt. Wat we toen nog niet wisten is dat Franz ook zoete broodjes is gaan bakken: bij een Broodfonds. Een wat…?? Precies, dat wilde ik ook wel eens weten van Franz zelf, dus ik zocht hem op.

Wat is een Broodfonds?

Een Broodfonds is een vereniging met leden, die als zelfstandige hun bestaan vormen, vaak zonder personeel. Het doel van de vereniging is om haar leden bij arbeidsongeschiktheid financieel te ondersteunen. Het principe is eenvoudig: wanneer je bent geaccepteerd als lid geef je aan wat je per maand minimaal nodig hebt om te kunnen leven. Iedereen is daar vrij in. Alle leden leggen vervolgens maandelijks een relatief klein bedrag weg op basis van dat minimum dat ze willen ontvangen bij bijv. ziekte. Dat gaat op een eigen rekening. Wanneer er onverhoopt een van de leden ziek wordt, is de penningmeester gemachtigd van alle leden een klein bedragje af te schrijven en naar het zieke lid over te maken als prive schenking. Als schenking! Wat een fijn solidair principe, dat je door je verenigingsleden, die als geen ander weten hoe het is om je bedrijf niet meer te kunnen voeren, geholpen kunt worden.

Natuurlijk zijn er allerlei spelregels aan verbonden, die de oprichters van Broodfondsen in het hele land, de “Broodfondsmakers“, hebben uitgewerkt, om misbruik te voorkomen en het gun-aspect optimaal te kunnen benutten. Maar het werkt, de animo is groot en Broodfondsen rijzen de pan uit.

Waarom een Broodfonds?

Zoals je wel zullt weten is een zelfstandige in Nederland minder goed beschermd dan misschien in andere landen. In loondienst is het voor de meeste werknemers behoorlijk goed geregeld, ook als ze ziek worden. Daar betalen ze van hun loon heel redelijke premies voor, aangevuld door de werkgever. Zo niet bij een zelfstandige. Die moet zo’n beetje alles zelf afdekken met allerlei heel dure verzekeringen. Een arbeidsongeschiktheids-verzekering kost ‘een vermogen‘ en veel zelfstandigen zijn geneigd het risico te nemen dat ze niet ziek zullen worden en dat hun geen ongeluk zal gebeuren. Maar bijvoorbeeld een timmerman die zijn pols verstuikt bij een potje voetballen met de buurtjongens kan maar zo een aantal weken niet meer in staat zijn opdrachten af te maken, geld te verdienen en zijn rekeningen te betalen. En wat te denken van een zelfstandige die helaas maandenlang te kampen heeft met een ernstige ziekte? Zonder goede, dus dure, verzekering zou zo iemand zeer mogelijk kunnen afglijden, schulden moeten maken en zelfs zijn/haar beroep moeten opgeven, omdat hij/zij het financieel niet meer bolwerkt.

Een Broodfonds is een menselijke manier om mensen in je gemeenschap te beschermen tegen het onheil van arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies. Verzekerings-maatschappijen verschuilen zich in de praktijk vaak achter heel kleine lettertjes, die door financiële juristen sluw en slinks zijn uitgedacht om verzekerden toch vooral niet of zo weinig mogelijk uit te hoeven betalen. Uiteraard vanuit winstoogmerk, niet vanuit compassie met mensen die ongewild ziek worden, verwachten gedekt te zijn en daar grof voor betalen.

En Franz…?

Een poos geleden is hij zelf geïnteresseerd geraakt in Broodfondsen toen een collega hem daar uitgebreid en heel enthousiast over vertelde. Hoewel hijzelf niet afhankelijk zou hoeven zijn van zoiets als een Broodfonds, sprak het hele idee en de sociale principes erachter hem enorm aan. Toen de Broodfondsmakers in juni van dit jaar in café De Halve Maan een voorlichtingsbijeenkomst verzorgden was Franz van de partij en al snel was Broodfonds De Halve Maan geboren, naast acht andere Broodfondsen in Rotterdam. Waarmee onze stad trouwens behoorlijk achter loopt, want bijvoorbeeld in Amsterdam zijn er al ongeveer vijftig! Een goed idee uitdragen is aan Franz wel besteed, een van de voorwaarden om een bestuursfunctie te vervullen, en hij bood aan om het secretaris-schap van het fonds op zich te nemen.

Het uitgangspunt van een Broodfonds is om leden te betrekken vanuit de bekendenkring. Dat geeft een sociaal houvast en maakt het behoud van wederzijds vertrouwen leuker; tenslotte moet je elkaar wel kunnen vertrouwen om op andermans kosten ziek te zijn. Volgens Franz zou het prettig werken als de helft van het aantal leden zo’n beetje binnen dezelfde beroepsgroep opereert en de andere helft juist helemaal niet, voor het kleurpalet van de vereniging. Levert waarschijnlijk ook fijnere gesprekken op dan wanneer iedereen het alleen over zijn/haar eigen straatje heeft.

Het minimum aantal leden bij de opstart van een nieuw Broodfonds is 20, maar als snel had de Halve Maan 39 leden en het aantal liep vlot op. Op 1 oktober is het fonds vervolgens met bijna het maximum aantal van 50 van start gegaan. Er is nog ruimte voor een paar leden en op 11 december is er weer een meeting om o.a. nieuwe kandidaten voor te dragen en waarschijnlijk te verkondigen dat Broodfonds De Halve Maan voltallig een feit is!

Meer weten?

Wil jij, misschien zelf zelfstandig ondernemer, meer weten over de ins&outs van Broodfondsen, dan doe je er goed aan de website van de Broodfondsmakers te bezoeken, waar heel veel informatie is te vinden over de spelregels, fiscale kwesties, haken, ogen, maar vooral enthousiasme en gedrevenheid iets voor elkaar over te hebben. Ook biedt Franz zelf aan mensen te vertellen over Broodfondsen en natuurlijk zijn ‘eigen’ fonds in het bijzonder.

De Broodfondsmakers: www.broodfonds.nl
Franz Ziegler: franz@zieglerbranderhorst.nl

Jeroen Beltman
Laatste berichten van Jeroen Beltman (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.