Van het KPN-kastje naar de…..?

door • 11 april 2019 • Buurt en wijk

Het is inmiddels een vertrouwd beeld, die ‘dwarse’ KPN-kast naast ons fraaie transformatorhuisje. Toch weiger ik eraan te wennen. Dat die kast daar geplaatst is, is niet echt iets om van wakker te liggen. Maar het is wel een sprekend voorbeeld van hoe er wordt omgegaan met de openbare ruimte, ook daar waar die eerder door enthousiaste buurtgenoten en met gemeenschapsgeld tot iets fraais is gemaakt.   

De verantwoordelijke partijen, KPN en Volker Wessels Telecom, hebben zich vorig jaar mei al bereid verklaard de kast te voorzien van een fotoprint, aansluitend op die van het transformatorhuis. Alleen…. het mag niet te veel kosten, dus zij houden vast aan een variant met plakfolie. Dat lijkt mij nou niet bepaald een goede oplossing en Roeland Otten (ontwerper van ons transformatorhuis) weigert, om diezelfde reden, aan die variant mee te werken.

Duidelijk is wel dat KPN en VWT geen haast hebben om tot een oplossing te komen. Het blijft van hun kant al maanden stil. Ondertussen heb ik binnen de gemeentelijke afdeling R&W Planologie & Landschap wel een medestander gevonden. Rik de Nooijer gaat proberen weer wat beweging te krijgen in het proces. Zijn uitgangspunt is dat de kast verplaatst moet worden. De hoop daarop heb ik allang niet meer. Dan moet er toch eerst iets uitgevochten worden met de Dienst Stadsbeheer, Beheer Ondergrond. Die heeft immers toestemming gegeven voor de plaatsing. Ik blijf hopen op een oplossing die, qua uiterlijk én kwaliteit, goed aansluit op het transformatorhuis. Misschien dat er binnen de gemeente daar het aanvullend benodigde bedrag voor kan worden gevonden? 

suzyleemans@upcmail.nl'
Laatste berichten van Suzy Leemans (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.