Kopkaart

De Groene Connectie

door • 17 juni 2017 • Bewoners, Buurt en wijk, Groen

het groen dat je egh wel moet doen

Misschien niet zo spannend als ’the French Connection’, de drugsfilm uit 1971, maar wel veel gezonder, deze ‘Green Connection’. Hoewel… als je Philip Kuypers over deze groene route door Delfshaven hoort vertellen, is het wèl een heel spannend verhaal geworden. Een echt Rotterdams verhaal ook, over deze unieke samenwerking van buurtinitiatieven, zorginstellingen en gemeente in Delfshaven.

Al jaren leefde bij de verschillende groene initiatieven in onze deelgemeente de wens een verbindende route te realiseren, zoals een wandel- of fietsroute. Die aaneenschakeling van diverse delen groen, van volkstuinen tot bijna vergeten oude spoortrajecten, van parken tot groenstroken, was al een heel eind op weg. Een paar verbindingen en doorbraakjes stonden echter wel degelijk nog op een verlanglijst.

[wc_box color=”success” text_align=”left”]
Kort samengevat is ‘De Groene Connectie‘ een groene lus door Delfshaven (zie kaartje), waarlangs verschillende buurtinitiatieven en zorginstellingen liggen, die via het stedelijk groen ervan met elkaar in contact kunnen treden, om sociale netwerken te knopen en gezondheid en welzijn te verbeteren.[/wc_box]

De presentatie van de routekaart

Toen er in januari 2015 door de GGD een conferentie in Rotterdam werd gehouden om te onderzoeken hoe zorg- en groen in Delfshaven gecombineerd konden worden, waren daar ook Philip en Nienke Bouwman aanwezig. Philip vanuit zijn activiteiten met o.a. het Essenburgpark, de Speeldernis en de Spoortuin en Nienke vanuit haar werkzaamheden binnen Krachtgroen en Buurt Bruist, waarin zij samen met de GGD kijkt hoe de diverse groene initiatieven in de wijk gestimuleerd, ondersteund en verbonden kunnen worden. Vaak waren dit los van elkaar werkende bewonersinitiatieven.
De conferentie was de uitgelezen plek om er samen voor te pleiten het Essenburgpark als laatste ‘missing link’ in de groene route door Delfshaven op te gaan nemen. De NS en Pro Rail, eigenaar en ontwikkelaar van het Essenburgpark gebied, hadden andere belangen dan de zorg-en bewonersorganisaties en met deze partijen zou nog flink geduwd en getrokken moeten worden om een en ander te kunnen realiseren.

Zelf doen…

Hoofdgedachte bij de vorming van de groene verbinding is altijd geweest dat de kracht ervan moet liggen in de vraag vanuit de bewoners en participanten en niet zozeer in het aanbod door de organisatoren en uitvoerders. Met andere woorden: we moeten het ZELF willen en doen! Leuk en mooie bij de inrichting en opname van het Essenburgpark is ook hier dat men zelf de ontwerpen, verbindingen en inrichting aanlevert en de bal niet bij de overheid en de molochse bedrijfscultuur neerlegt. Eigen initiatief, daar drijft alles op.

Wat De Groene Connectie wil proberen is mensen te bewegen naar buiten te gaan, te wandelen, een pad onkruidvrij te maken, groente en fruit te kweken en te plukken, met elkaar te praten, ideeën te ontwikkelen en samen uit te voeren. En de uitvoerders en organisaties zouden de ondersteuning kunnen bieden op bestuurlijk, administratief en financieel vlak. Het onderhoud wordt in principe door de bewoners en deelnemers zelf gedaan, waar nodig met steun van de gemeente. Als er bijvoorbeeld door storm een flinke boom omwaait, kan de gemeente ondersteunen met een kraan, wat motorzaagmannen en zwaar materieel om de boel af te voeren. Maar als het kan wordt die omgewaaide boom natuurlijk omgezet in een klimavontuur, een picknicktafel of … kom maar op met dat idee!

Bijna af…

Hoewel er sinds 2015 al heel veel bereikt is, vooral in de samenwerking en gemeentelijke ondersteuning, zijn er nog steeds op groengebied enkele zwakke plekken in De Groene Connectie; zo is de Vierhavenstraat nou niet bepaald een supergroene ontspanplek geworden, zeg maar de zuidrand van de route op het kaartje. Wel is daar bijvoorbeeld de Tuin op de Pier; een tuin voor en door bewoners die er nu mede aanleiding voor lijkt te zijn geworden het gebied eromheen niet alleen te ontwikkelen voor yuppen en betonkevers, maar juist te streven naar een prettige groene woonomgeving. Dit vereist natuurlijk een belangrijke omslag in het projectdenken bij verschillende partijen.
Een ander lastig puntje is nog de noordwesthoek van de route. Ten noorden van het Marconiplein loopt nog duidelijk aanwezig de oude spoorbocht naar en van het voormalige spoorrangeergebied, waarop nu een winkelcentrum en het Dakpark zijn gebouwd. Tegenover het Spartastadion is dat een juweeltje van een groengebied geworden dat eigenlijk vergeten/verwaarloosd was door de oude gebruikers, waar nog oude houten stationnetjes, seinhuisjes, en stootblokken staan. Enkele verantwoordelijken willen die laten weghalen, maar De Groene Connectie wil ze juist behouden, vanuit historisch oogpunt, maar zeker ook vanuit de gedachte dat deze nostalgische dingen verbindende schakels zijn tussen mensen en initiatieven. In de praktijk blijkt dat bewoners met hun ideeën ook altijd dankbaar gebruik weten te maken van de professionele kennis van andere bewoners in de wijk. Dus wie weet wat er met deze spoorherinneringen nog voor moois gemaakt kan worden. En dat draagt allemaal bij aan ons betere welzijn!

Groene Connectie

Een mooi stukje stadsgroen (klik om te vergroten)

Vitamine Buiten

Gelukkig keert het ‘gezonde’ verstand terug in de gezondheidszorg en beseft men ook daar dat het vaak meer zin heeft iemand naar buiten, het groen in te sturen, dan alleen medicijnen voor te schrijven. Er komen steeds meer onderzoeksresultaten die dit bevestigen. Zelfs het Erasmus MC heeft een complete patiëntentuin in haar nieuwbouw aangelegd in de overtuiging dat die het genezingsproces versnelt.
Zo heeft de Stichting Natuureducatie een ‘pilot’ opgezet om huisartsen te vragen patiënten te wijzen op de voordelen van buiten zijn en buiten dingen doen. Daarom zijn er in onze straat nu twee huisartspraktijken waar de kaart van De Groene Connectie in de wachtkamer hangt en waar de huisarts de mensen stimuleert daar gebruik van te maken en lekker naar buiten te gaan. Bij hun kun je een kaart van de route meenemen. Die kaart is trouwens af te halen bij het hoekpandje (hoek Graaf Florisstraat 79 – Beatrijsstraat 70C) waar Nienke werkt en te downloaden van www.degroeneconnectie.nl.
Huize Middelland‘, ons gedecentraliseerde wijkcentrum, is inmiddels ook opgenomen in het grote netwerk, dat De Groene Connectie vormt.

Jeroen Beltman
Laatste berichten van Jeroen Beltman (alles zien)

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.