Tuin van Floris

door • 24 juli 2013 • Groen

De Graaf Florisstraat staat bekend als een statige laan met mooie panden en monumentale platanen in brede stoepen. Maar op een paar geveltuinen en plantenbakken na zijn deze stoepen wel erg leeg en kaal en kunnen ze wel wat groen gebruiken. Mooi, maar ook nuttig. Het draagt het bij aan de privacy (geen directe loop langs je raam) en zal ook straatgeluid enigszins dempen. Meer groen in plaats van stoep betekent ook een verlaging van de piekbelasting op het riool tijdens hevige regenperioden, waardoor de noodzaak om op de Heemraadsingel te lozen kleiner wordt (zie de herfsteditie van vorig jaar van de TeleGraafFloris).

Mijn voorstel in de Algemene Leden Vergadering op 22 mei om gezamenlijk voortuinen aan te leggen viel in vruchtbare aarde; er blijken meer bewoners te zijn die groen willen aanleggen, maar een geveltuin te klein vinden. Het gerucht gaat zelfs dat onze straat in het verleden al door voortuinen werd opgesierd. Daarom stellen we voor om weer voortuinen in de straat terug te brengen.

Tijdens de ALV hebben we een werkgroepje (Nienke en Audrey) gevormd dat zich bezig houdt met het uitzoeken van de mogelijkheden. De eerste actie die we hebben ondernomen is een oriënterend gesprek met de deelgemeente. De deelgemeente juicht groene initiatieven toe en ze heeft vanuit ruimtelijk en beheertechnisch oogpunt geen bezwaren om een deel van de stoep om te vormen naar plantvakken (groter dan geveltuinen). En dat goede nieuws is voor nu even voldoende om jullie de vraag voor te leggen of je ook een voortuin wilt aanleggen. We willen graag snel een beeld hebben van het aantal geinteresseerden, zodat we een aantal dingen verder uit kunnen zoeken zoals de grootte van de tuinen, procedures en globale kosten. Het liefst zouden we dit najaar al een gezamenlijke tuinplantdag plannen. Zodra we meer duidelijkheid hebben over het vervolg geven we een toelichting in 88A.

Daarom deze oproep: is je geveltuin aan uitbreiding toe of denk je er al langer over om een geveltuin aan te leggen maar komt het er gewoon niet van? Sluit je aan bij ons initiatief !

We vragen twee acties als je mee wilt doen:

1. stuur voor 14 juli een mail met je naam en huisnummer naar tuinvanfloris@gmail.com

2. binnenkort valt de flyer van de ‘tuin van Floris’ in je bus. Hang hem voor je raam zodat we een voorproefje krijgen van wat hier volgend jaar allemaal staat te bloeien. 

Gerelateerde artikelen

Comments are closed.